Agnostizm (Bilinemezcilik)

İlk defa ünlü İngiliz araştırmacı T.H. Huxley tarafından kullanılan bu terim, insanların Tanrı hakkında hiçbir şeyi bilemeyeceklerini, ancak maddi şeyler hakkında nitelemelerde bulunabileceğini öne sürer.

Bu doktrinde varlığın, nesnenin kendisinin, insan zekâsı tarafından kavranılamayacağına inanan felsefe kuramlarının tümünü kapsar. İnsan anlayışının bu yetersizliği, gerek nesnenin kendisi dediğimiz şeyin bizdeki görüntüsü dışında bir varlığı olmamasından, gerek insan anlayışı olguların ötesine ulaşamayacağından, bir nesnenin var olmakla birlikte bizce bilinememesinden ileri gelir.

Kelime, Aziz Paulus’un bir sunakta gördüğü Agnosto Theo (Bilinmeyen bir Tanrıya) yazısından türetilmiştir.