Afrodit

Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Hesiodos’a göre; Kıbrıs yakınlarında deniz köpüğünden doğdu. Homeros’a göre; Zeus ile Tanrıça Dione’nin kızıdır. Homeros’un Odysseia’sında Savaş Tanrısı Ares ile seviştiği yazılıdır. Güzelliği, sevgiyi ve sevişmeyi simgeleyen bu Tanrıçaya Romalılar Venüs derler. Ayrıca Khrysee, Kipris, Anadyomene, vb. pek çok adı vardır. Helenistik çağdan başka Rönesans sanatına konu olmuş ve çağlar boyu sürekli olarak resim ve heykel sanatında işlenmiştir.