Advaita Vedenta

Hinduizm’in felsefi ve mistik  kitabı Upanişadlara dayanan ve nihai kurtuluşun ferdi ruhun evrensel ruhla özdeşliğini idrak etmesi olduğunu savunan akım.