Adur Farnbag

Mecusi inancında rahip sınıfının kutsal ateşi.