Adur Burzen Mihr

Mecusi inancında çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanların kutsal ateşi.