Adho

Caynizm inancında kötü insanların (ruhların) sürekli veya geçici olarak kalacakları yeraltı dünyası.