Adem-i Merkeziyetçilik (Decentralism)

Merkeze bağlı olmama halidir. Merkeze ait genel hizmetlerden bir kısmını merkeze karşı bir derece bağımsız fakat merkez denetimi altında mahalli idarelere bırakan sistemin adıdır.

Adem-i merkeziyet esasına göre yönetilen ekonomi, hiç bir emredici devlet planının, tek karar merkezinin, çeşitli iktisadi birimleri kendi amaçlarına uymak için zorlamadığı bir ekonomi tipidir. Bu modele göre yönetilen ekonomilerde, piyasa ve para iktisadi, birimlerin birbirlerinden ayrı olarak yaptığı birçok planın uyuşmasını ve koordinasyonunu sağlar. Devlet, uyguladığı para ve maliye politikasıyla sosyal politika ile iktisadi gelişimi etkilemekle yetinir.

Fiyat teşekkülünde piyasa ve firmaların oynadığı role müdahale etmez. Devletin müdahalesi global ve vasıtal bir nitelik arzeder. Çeşitli iktisadi birimlerin kararlarına saygı gösterir. Bütün kapitalist ülkeler ayrı bünyelerde de olsalar, ademi merkeziyet modelini izlerler. Ve yine hepsinde de devletin müdahalesi mutlaka vardır.