Ad Kavmi

Hz. Hud’un peygamber olarak gönderildiği kavim. Hz. Nuh’un oğullarından Şam’ın torunlarından Ad’ın nesli olan kavimdir. Ad kavminin yaşadığı yer Yemen’de Aden ile Umman arasında bulunan Ahkaf diyarıdır. Bu bölgeye Şihr adı da verilmiştir. Ad kavminin yaşamış olduğu bölgenin toprağı çok verimli, yağmuru boldu. Bölge çok güzel ve gösterişli bir görünüme sahipti. Ne var ki bölge halkı dejenere bir hayat sürüyordu. Peygamberlerinin kendilerine yaptıkları hatırlatmalara yüz çevirdiler, güzel ahlakı yaşamaya davet edildikleri halde Allah’a ortak koşmaya ve zalimliklerine devam ettiler. Bunun üzerine Allah’ın helaki ile karşılaştılar ve yüksek sütunlarla inşa edilmiş şehirleri kum fırtınası sonucunda yok oldu.