No menu items!

Osmanlı Padişahları

II. Murad

D. Haziran 1404, Amasya - Ö. 3 Şubat 1451, Edirne.Padişahlık sırası: 6Erkek çocukları: Mehmed, Ahmed, Alaaddin, Orhan, Hasan, Ahmed.Kız çocukları: Şehzade ve Fatma Hatun.Babası Çelebi Mehmed (I. Mehmed), an­nesi Dulkadiroğulları Beyliği’nden Emine Hatun'dur. babası Sultan Çelebi Mehmed'in Edirne'de vefat...

III. Selim

Yirmi sekizinci Osmanlı pa­dişahı, şair, besteci (D. 24 Aralık 1761, İstanbul - Ö. 28 Temmuz 1808, İstanbul).III. Mustafa’nın Mihrişah Sultan’dan dünyaya gelen oğludur. Amcası Sultan I. Abdulhamid'in cep­helerdeki duruma üzülerek beyin kanaması geçirip ölmesi üze­rine Osmanlı tahtına çıktı (1789)....

Yavuz Sultan Selim

Dokuzuncu Osmanlı padi­şahı ve şair (D. 10 Ekim 1470 , Amasya - Ö. 21/22 Eylül 1520, Çorlu / Tekirdağ).I. Selim olarak da bilinir. Babası İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Anne­sinin Dulkadiroğlu Alaüddevle’nin kızı Ayşe Hatun olduğunu ileri sürenler de...

Sultan Abdülmecit

Giriş Otuz birinci Osmanlı padişa­hı (D. 25 Nisan 1823, İstanbul - Ö. 25 Haziran 1861, İstanbul). Sultan II. Mahmud’un Bezmialem Vali­de Sultan’dan dünyaya gelen bü­yük oğludur. Şehzadeliği babasının zamanında geçtiği için kafes hayatı yaşamadı. Küçük­lüğünden itibaren iyi bir öğrenim görmüş ve...

Birinci Mehmed (Çelebi)

HayatıSultan Mehmed Çelebi, 1380 yılında Edirne’de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi Germiyanoğulları’ndan Devlet Hatun’dur. Padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan Mehmed Çelebi, bu savaşlarda kırka yakın yara aldı. Kardeş kavgalarıyla geçen Fetret Devri’nden sonra Anadolu’daki beylikleri tekrar bir araya...

Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )

HayatıBayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı Birinci Murad, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Bursa kadısı Koca Mahmud ve Karamanlı Molla Rüstem gibi devrin meşhur alimlerinden dersler alarak yetişti. Çocukluğunu Bursa Sarayı’nda kardeşleriyle birlikte geçirdi. Daha delikanlılık çağında...

Birinci Abdülhamid

Yirmi yedinci Osmanlı padişahıdır. Babası Üçüncü Ahmed, Annesi Rabia Şermi Sultan’dır. 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayı’nda doğan Birinci Abdülhamid, Babası Patrona Halil ayaklanmasıyla hükümdarlıktan indirildiği zaman (1730) beş yaşında idi. I. Mahmut, III. Osman ve ağabeyi III. Mustafa'nın...

1. Murad (Hüdavendigar)

I. Murad Kimdir?1326'da doğdu. Babası Orhan Bey, annesi Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer (Lülüfer) Hatun’dur. Osmanlı tarihinde yaygın olarak Gazi, Hünkâr, Hudavendigar ve Sultan Murad şeklinde geçer. Büyük kardeşi Süleyman’la aynı anneden doğmuştur. Diğer kardeşleri Sultan, İbrâhim, Halil ve Kasım...

Orhan Bey

Orhan Bey Kimdir?Osmanlı Sultanları'nın ikincisi olan Orhan Bey, 1281 yılında Söğüt'te doğdu. 1362 yılında Bursa’da vefat etti. Babası Osmanlı Sultanlarının ilki ve Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’dir.Orhan Bey Dönemi İlkleriİlk Sultan ünvanı kullanıldı.İlk defa bir beyliğe son verildi (Karesioğulları)İlk...

Osman Bey

Osman Bey Kimdir?Osmanlı Devletinin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur. Osman Gazi, 1281 yılında Söğüt'te Kayı Boyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta ustaydı. Aşiretin...

Yeni İçerikler

İyi Huylu Prostat ile Prostat Kanserinin Belirtileri ve Tedavisi

Prostat Nedir?Erkeklerde üreme sisteminin bir parçası olan prostat, ortalama 18-20 gr ağırlığında olan ve idrar torbasının çıkışını çevreleyen bir salgı...