No menu items!

Osmanlı Padişahları Döneminde Yaşanan Olayların Özeti

Tavsiye Yazılar

Kuruluş Dönemi Osmanlı Padişahları

Osman Bey (1299 – 1324)

 • 1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu
 • 1300 Yenişehir’in alınması ve merkez yapılması
 • 1302 Bizans’la Koyunhisar Savaşı, Bizans’la ilk karşılaşma
 • 1313 Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması

Orhan Gazi (1324 – 1362)

 • 1326 Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı, başkent yapılışı
 • 1329 Bizans’la Maltepe Savaşı
 • 1331 İznik alınarak merkez yapıldı
 • 1331 İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafın­dan kurulması
 • 1345 Karesi Beyliği’nin Osmanlılara katılması
 • 1353 Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alı­nışı, Rumeli’ye geçiş

I. Murat (1362 – 1389)

 • 1362 İlk müzikli spor gösterisi, Edime Kırkpınar yağlı güreş­leri
 • 1362 Kadıaskerliğin kurulması
 • 1363 Pençik Kanununun çıkarılması
 • 1364 Haçlılarla Sırpsındığı Savaşı, Edirne’nin Başkent yapıl­ması
 • 1371 Çirmen Savaşı, Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1385 Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1388 Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının oluşması
 • 1389 Haçlılarla I. Kosova Savaşı

Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

 • 1390 Aydın – Saruhan – Germiyan – Menteşe beyliklerinin Osmanlılara katılması
 • 1390 Gelibolu tersanesinin inşası
 • 1391 İstanbul’un kuşatılması
 • 1396 Haçlılarla Niğbolu Savaşı, Halife Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verdi
 • 1398 Karadeniz beyliklerinin ilhakı
 • 1400 Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; ilk Osmanlı Darü’ş Şifa’sının Yıldırım Bayezid ta­rafından inşa edilmesi
 • 1402 Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi
 • 1402 – 1413 Fetret Devri, iç karışıklıklar
 • 1409 Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n Necat adlı eserin yazılışı

I. Mehmed (Çelebi) (1413 – 1421)

 • 1413 I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti dağılmaktan kurtarması, II. Kurucu
 • 1416 Şeyh Bedreddin İsyanı
 • 1416 Çalı Bey Venediklilere karşı ilk yenilgiyi aldı.
 • 1418 – 1420 Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1419 – 1424 Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması

II. Murad (1421 – 1451)

 • 1425 Molla Fenari’nin ilk Şeyhülislam olarak tayini
 • 1425 – 1426 Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1427 – 1428 Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1430 Selanik’in Fethi
 • 1434 Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması
 • 1443 Edirne – Segedin Antlaşması
 • 1444 II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı
 • 1445 II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi
 • 1447 Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması
 • 1448 Haçlılarla II. Kosova Savaşı
Yeni İçerikler

İyi Huylu Prostat ile Prostat Kanserinin Belirtileri ve Tedavisi

Prostat Nedir?Erkeklerde üreme sisteminin bir parçası olan prostat, ortalama 18-20 gr ağırlığında olan ve idrar torbasının çıkışını çevreleyen bir salgı...

Benzer İçerikler