Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi (1453 – 1579)

1 Ağustos 2017 0 Yazar: Dijital Dergi

YÜKSELME DÖNEMİ PADİŞAHLARI

Fatih Sultan Mehmet Dönemi (1451 – 1481)

İstanbul’un Fethi

İstanbul’un Fethinin Nedenleri

 • Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğünü bozması
 • Boğazlara ve İpek yoluna hakim olma isteği
 • Bizans’ın Anadolu Beylikleri ile iş birliği içinde olması
 • Bizans’ın haçlı seferlerine sebep olması, şehzadeleri koruması ve kışkırtması
 • İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olması
 • Hz. Muhammed’in hadis-i şerifi

Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar

 • Şahin topları döküldü.
 • Mancınık ve hareketli kuleler inşa edildi.
 • 400 parçalık donanama hazırlandı.
 • Avrupa devletleri ve Anadolu
 • Beylikleriyle saldırmazlık antlaşması imzalandı.

Bizans’ın Aldığı Önlemler

 • Grejuva ateşini çoğalttı.
 • Haliç’e zincir çekti.
 • Avrupa’dan yardım istedi
 • Katolik ve Ortadoks mezheplerini birleştirmeyi çalışmıştır. Bu durum Ortadoksların tepkisine neden olmuştur.

NOT: “İstanbul’da kardinal külahı görmektense Osmanlı Sarayı görmeyi tercih ederim.” diyen Bizans devlet memuru GRİVAS NOTARAS’tır.

Fethin Sonuçları

 • II. Mehmet’e “fatih” unvanı verildi.
 • Kuruluş bitti, yükselme başladı.
 • Anadolu ve Rumeli topraklarında bütünlük sağlandı.
 • Boğazlar ve İpek yolu bizim elimize geçince Avrupalılar 1492’de Coğrafi Keşiflere başladılar.
 • Ortaçağ kapandı, yeniçağ başladı.
 • Feodilite zayıflamaya başladı.
 • İstanbul’dan kaçan bilim insanları Rönesans’ın başlamasına neden oldular.

Diğer Gelişmeler

 • Topkapı Sarayı yapıldı. Ayasofya camiye çevrildi.
 • İlk defa altın para basıldı.
 • İlk defa iltizam sistemi uygulandı.
 • İlk defa müsadere sistemi uygulandı.
 • Cülus bahşişi yasallaştı.
 • Divana ilk defa Nişancı atandı.(örfi hukuk)
 • Örf-i hukuk yazılı hale geldi. (Kanunname-Ali Osman)
 • Sahn-ı Seman medreseleri ile Tetimme medreseleri açılmıştır.
 • İlk defa kapitülasyon imtiyaz verildi.( Venedik)
 • Kilitbahir Kalesi inşa edilmiştir.
 • Sahn-ı Seman Medreseleri açılmıştır.
 • Kanunname-i Al-i Osman (Fatih Kanunnamesi) hazırlanmıştır.(ilk kanunnmame). böylece katil katli yasallaşmıştır.
 • Kapalıçarşı yapılmıştır.
 • Fatih Sultan Mehmet İtalyan sanatçı Bellini’yi İstanbul’a getirtmiş ve ilk kez portresini çizdiren hükümdar olmuştur.
 • Sinan Bey İtalya’ya resim sanatı eğitimi için gönderilmiştir.
 • Anadolu’da Candaroğullarından Sinop ve Samsunu, Karamanoğullarından Konya ve Karamanı, Cenevizlilerden Amasra’yı aldı. Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermiştir.
 • Balkanlar’da Sırbistan(Belgrad hariç), Bosna-Hersek, Arnavutluk, Mora yarımadası, Eflak-Boğdan alınmıştır.
 • Denizlerde; Ege adası, Yunan Adaları, Bozcaada, Gökçeada, Kırım alındı.

Sayfalar: 1 2 3