Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Testleri

Başarılar Dileriz… 🙂

1313 yılında Harmankaya Tekfuru iken kalesi ve taraftarları ile birlikte müslüman olan ve Osmanlı Beyliğine katılan tekfurun adı nedir?
1302 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğunun ilk büyük karşılaşması olan Bafeus Savaşının diğer adı nedir?
İlk Osmanlı medresesi kim tarafından ve nerede kurulmuştur?
Bizans imparatorunun yardım çağrısı üzerine Bizans kuvvetlerine destek sağlayan Osmanlı Devletine hediye olarak verilen ve Rumeli'ye geçişte üs olarak kullanılan kalenin adı nedir?
Kadıaskerlik hangi padişah döneminde kurulmuştur?
1364 yılında Osmanlı kuvvetlerinin Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaş hangisidir?
Osmanlı Devletinde İstanbulu kuşatan ilk padişah kimdir?
1396 yılında Haçlılarla yapılan Niğbolu Savaşında elde ettiği zafer neticesinde Halife tarafından “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verilen padişah kimdir?
Fetret Devri hangi yıllar arasında yaşanmıştır?
Osmanlı devletinin ikinci kurucusu olarak gösterilen padişah kimdir?
Yanıtları Kontrol Et