Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

1 Ağustos 2017 0 Yazar: Dijital Dergi

Devlet Yönetimi

Merkezi Teşkilat

a.Hükümdar

 • Sembolleri: Hutbe, sikke (Para), Davul (Nevbet), Sancak, Hilat (Giysi), Çetr (Saltanat Şemsiyesi), Tuğ, Tuğra, Kılıç Alayı, Otağ, Taht, Cülus Töreni, Cuma Selamlığı, Ferman, Unvan Alma, Saltanat Kayığı, Yüzük, Biat, Saray.
 • Unvanları: Bey, Gazi, Han, Hakan, Hünkar, Padişah, Sultan, Halife, Hüdevandigar, Sultanü’l Azam, Emirü’l Müminin, Sultanüs Selatin.

NOT:  Orhan Bey’in kullanmış olduğu unvan Sultanü’l Guzat’tır. (Gazilerin Sultanı)

b.Hükümdarın Görevleri

 • Ferman: Herhangi bir konuda emir verir.
 • Hatt-ı Hümayun: Herhangi bir konuda beyan verir.
 • Yasakname: Herhangi bir şeyi yasaklama.
 • Müsadere: Herhangi bir devlet memurunun malına el koyma.
 • Kulluk hakkı: Devşirme çocuğunu öldürme.
 • Berat: Devlet memurunu atama.
 • Adaletname: Herhangi bir yerdeki haksızlığı giderir.
 • Kanunname: Kanun çıkarma.

c.Veraset Değişiklikleri

 • Osman Bey: Ülke hanedanın ortak malıdır.
 • I. Murat: Ülke hükümdarın ve oğullarının malıdır.
 • Fatih Sultan Mehmet: Ülke padişahın malıdır.
 • I. Ahmet: Ekber ve Erşed sistemini getirdi.

d.Şehzade Eğitimi

 • 7 yaşında eğitime başlarlar.
 • 12 yaşında sancağa gönderilir.
 • Çelebi, Sultan unvanını alırlar.
 • Önemli sancaklar şunlardır:
  • Manisa
  • Kütahya
  • Amasya
  • Bolu
  • Çorum
  • Çankırı
  • Kefe (Kırım)
  • Trabzon
  • Antalya
 • Sancak Sistemi’ni ilk kez başlatan, Orhan Gazi
 • Sancak sistemi ile ilk kez tahta çıkan, I.Murat
 • Sancak Sistemi’ni ilk kez yasallaştıran, II.Mehmet
 • Sancakta son kez yetişerek tahta çıkan, III.Mehmet
 • Sancağa çıkmadan ilk kez padişah olan, I.Ahmet

e.Başkentler

 • Söğüt
 • Karacahisar
 • Bilecik
 • Bursa
 • İznik
 • Edirne
 • İstanbul

f.Saraylar

 • Osmanlı Devleti’nin ilk sarayı Orhan Bey zamanında yapılan “Bey Sarayı”dır. (Bursa)
 • En uzun süre yönetim merkezi olan Fatih zamanı “Topkapı Sarayı”dır.
 • İlk ısıtmalı ve yarıya kadar batı tarzı olan Ağrı Beyazıt “İshak Paşa Sarayı”dır.
 • Tamamı batı tarzı olan ilk saray “Dolmabahçe Sarayı”dır. (Tanzimat Döneminde açıldı)
 • “Yıldız Sarayı” yapımına III. Selim zamanında başlayan ve II. Abdülhamit döneminde yönetim merkezi olarak kullanıldı.
 • Bu saraylar hariç Galata, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları bulunur.

g.Divan-ı Hümayun ve Divan Üyeleri

 • Bu divanı kuran Orhan Bey’dir. Kaldıran ise II. Mahmut’tur.
 • Fatih’e kadar padişahlar, Fatih’ten sonra sadrazamlar başkanlık etmiştir.
 • Alınan kararlara “Hüküm” kaydedildiği deftere ise “Mühimme” denir.
 • Kararları Tahvil, Beylikçi, Rüsv ve Amedi kalemleri kaybeder.
 • Son söz padişahındır. (Danışma organı)
 • Alınan kararları Şeyhülislam dini açıdan kontrol eder.
 • Müslim-gayrimüslim haksızlığa uğradığını düşünen herkes davasının tekrar görülmesi (temyiz) için Divan’a başvurabilir.
 • Divan-ı Hümayun ilk Türk-İslam da “Divan-ı Mezalim”dir.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9