Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl)

1 Ağustos 2017 0 Yazar: Dijital Dergi

GERİLEME DÖNEMİ PADİŞAHLARI

 • III. Ahmet
 • I. Mahmut
 • III. Osman
 • III. Mustafa
 • I. Abdulhamit
 • III. Selim

SİYASİ GELİŞMELER

1700 – İstanbul Antlaşması (Osmanlı Devleti – Rusya)

Rusya ilk defa Karadeniz’e inme fırsatı bulmuştur.

1703 – Edirne Vakası

II. Mustafa tahttan indirilmiş III. Ahmet tahta çıkmıştır.

1711 – Prut Antlaşması (Osmanlı Devleti – Rusya)

Kaybedilen toprakları geri alma ümidi doğmuştur.

(1715 – 1718) – Petervaradin Savaşı (Osmanlı Devleti – Avusturya)

 • Bu savaş kaybedildi.
 • Avusturya ile PASAROFÇA ANTLAŞMASI yapıldı.
  • Pasarofça antlaşması ile batının üstünlüğü kabul edildi.
  • Bu antlaşma ile Lale Devri’ne girildi.

1724 – İstanbul Antlaşması ( Osmanlı Devleti – Rusya)

İlk dostluk antlaşması yapıldı.

(1736 – 1739) – Belgrad Savaşı (Osmanlı Devleti – Rusya/Avusturya)

 • Osmanlı Devleti kazanmıştır, her iki devletle Belgrad Antlaşması imzalandı.
 • 1740 yılında I. Mahmut Belgrat Antlaşması’na arabuluculuk yapan Fransa’ya kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir.

1746 – Kerden (Kasr-ı Şirin) Antlaşması (Osmanlı Devleti – İran)

Bugünkü İran sınırımız çizilmiştir.

1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması (Osmanlı Devleti – Rusya)

 • Kırım’a bağımsızlık verildi.
 • Kırım halkı dini açıdan halifeye bağlı kaldı.
 • İlk defa Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödedi.
 • Karadeniz Türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir.
 • Rusya’nın kapitülasyonlardan yararlanmasına karar verildi.
 • Rusya için İstanbul da elçilik açıldı.
 • Balkanlarda Rusya konsolosluk açabilecek ayrıca orjinal metinde olmamasına rağmen “Ortadoksların dini lideri Rusya’dır.” maddesi Rusya tarafından antlaşmaya eklendi.

1779 – Aynalıkavak Tenkihnamesi

 • Kırım’da Şahin Giray’ın Kırım Hanı olması kabul edildi.
 • Kırım özerk oldu.

1783’te Rusya Kırım’ı ilhak etti.

1791 – Ziştovi Antlaşması

 • 1787 – 1792 yılında Rusya-Avusturya ittifakı ile Osmanlı arasında savaş başladı.
 • Fransız İhtilalinden etkilenen Avusturya Osmanlı Devleti ile Ziştovi antlaşmasını imzalayıp savaştan çekildi.

1792 – Yaş Antlaşması (Osmanlı Devleti – Rusya)

 • Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti.
 • Bu süreçten sonra Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi.

Sayfalar: 1 2 3