Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl)

1 Ağustos 2017 0 Yazar: Dijital Dergi

DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI

 • III. Murat
 • III. Mehmet
 • I. Ahmet
 • I.Mustafa
 • II. Osman (Genç)
 • IV. Murat
 • I. İbrahim
 • IV. Mehmet (Avcı)
 • II. Ahmet
 • II. Mustafa

Duraklama Nedenleri

 • Merkezi otoritenin bozulması
 • Küçük yaştaki padişahların tahta geçmesi
 • Saray kadınlarının devlet yönetimine karışması
 • Saray masraflarının artması
 • Devlet içinde rüşvet ve iltimasın artması
 • Ganimet gelirlerinin azalması
 • Savaşların uzun sürmesi ve mağlubiyetler alınmaya başlaması
 • Beşik ulemalığı sistemi getirilmesi
 • Medreselerden pozitif bilimlerin çıkarılması
 • Kapitülasyonların yaygınlaşması
 • Sık padişah değişiklikleri (cülus bahşişinin artması)
 • Doğal sınırlara ulaşılması
 • Askerin “ocak devlet içindir” anlayışını terk etmesi
 • Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmesi (Coğrafi Keşifler/ Rönesans)

SİYASİ GELİŞMELER

Haçova Savaşı (24-26 Ekim 1596)

 • III. Mehmet ordunun başında sefere çıkarak Avusturya ile yapılan savaşı kazanmıştır.
 • Haçova Savaşı batıda kazanılan son meydan savaşıdır.

Ferhat Paşa Antlaşması  (21 Mart 1590)

 • Osmanlı-İran arasında III. Murat Dönemi’nde yapıldı.
 • Doğu’da en geniş sınırlara ulaştık.

Zitvatorok Antlaşması (11 Kasım 1606)

 • I. Ahmet Dönemi’nde Avusturya ile yapıldı.
 • Bu antlaşma ile OSmanlı Devleti Avusturya üzerinde ki üstünlüğü kaybetti.

Vasvar Antlaşması (10 Ağustos 1664)

 • Avusturya’nın Zitvatorok Antlaşması’nı bozması sonucu 1664’te yapılan savaş sonrasında imzalanmıştır.
 • Vasvar Antlaşması ile Osmanlı Devleti Avusturya’dan son kez savaş tazminatı almıştır.

Nasuh Paşa Antlaşması (20 Kasım 1612)

Safevilerle yapılan savaş sonucunda Osmanlı, Ferhat Paşa antlaşması ile aldığı yerleri kaybetmiştir.

Serav Antlaşması (26 Eylül 1618)

Safeviler( İran) Nasuh Paşa antlaşması’nı ihlal ettikleri için 1617-1618 yılları arasında yapılan savaş sonrasında imzalanmıştır.

Hotin Seferi (2 Eylül-9 Ekim 1621)

II. Osman zamanında Lehistan üzerine yapılan seferin başarılı olması sonucunda imzalanan antlaşmadır.

Kasr-ı Şirin Antlaşması (17 Mayıs 1639)

IV. Mehmet Dönemi’nde Bağdat ve Revan seferleri düzenlenmiş; Osmanlı-İran arasında bugün ki sınır hemen hemen belli olmuştur.

Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672)

 • IV. Mehmet’in Lehistan Seferi sonucunda imzalanmıştır.
 • Bucaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti en geniş sınırlara ulaşmıştır.

Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699)

 • Osmanlı Devleti ile kutsal ittifaklar arasında yapılmıştır.(Rusya hariç)
 • Batı’da ilk kez geniş ölçüde toprak kaybedilmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nde Gerileme Dönemi başlamıştır. Bu geri çekiliş Sakarya Savaşı’na kadar devam etmiştir.

İstanbul Antlaşması (14 Temmuz 1700)

 • Rus delegesinin imza hakkı bulunmadığı için Karlofça Antlaşması imzalanmamıştır.
 • Bir yıl sonra İstanbul antlaşması imzanalandı.
 • Bu antlaşma ile; Azak Kalesi Rusya’ya verildi ve Rusya sürekli elçi bulundurma hakkı elde etmiştir.

Sayfalar: 1 2 3