Mısır’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

1 Ağustos 2017 0 Yazar: Dijital Dergi

Mısır’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

Tolunoğulları (868 905)

 • Tarihte Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir.
 • Kurucuları Tolunoğlu Ahmet’tir.
 • Yönetici ve askerleri Türk ama halkın büyük kısmı Arap’tır
 • Başkentleri Fustat’tır (Kahire)
 • Maristan adı verilen hastaneler kurmuşlar ve eczacılığı başlatmışlardır.
 • Abbasiler tarafından yıkıldı.

İhşitler (Akşitler) (935 969)

 • Kurucusu Togaç Oğlu Muhammed’dir.
 • Hicaz’a (Kutsal topraklara) sahip olan ilk Türk devletidir.
 • Yöneticileri ve orduları Türk halkı Arap’tır.
 • El-Kindi bu dönemde yaşamıştır.
 • Fatımiler tarafından yıkılmışlardır.

Eyyübiler (1174 1230)

 • Kurucuları Selahaddin Eyyubi’dir
 • Mısır’da kuruldu.
 • 1187’de Haçlılarla yaptıkları Hıttin savaşını kazanarak Kudüs’ü almıştır.
 • Memlük komutanı Aybek tarafından yıkılmışlardır.

Memlükler (1250 1517)

 • Eyyübi ordusunda bulunan Türk komutan Aybek tarafından kuruldular
 • 1260 yılında Ayncalut Savaşında Moğolları yenen ilk Türk devletidir.
 • Memlüklerde hanedanlık sistemi yoktur. Güçlü olan komutan tahta geçerdi.
 • 1516 da Mercidabık ve 1517’de Ridaniye savaşlarında Yavuz Sultan Selim‘e yenilerek yıkıldılar.

KPSS Tarih notları için tıklayınız…