Kurtuluş Savaşı (Milli Mücadele Dönemi)

Geri
Sonraki

Cepheler  

Doğu Cephesi   

 • 15. Kolordu-Ermeniler ve Gürcüler arasında savaşlar oldu.
 • 15. Kolordu Osmanlıdan kalan son düzenli ordudur.
 • Taarruz cephesidir.
 • İlk kapanan cephedir, cephe kapandıktan sonra buradaki birlikler Batı cephesine aktarıldı.
 • Doğu sınırımızın çizilmesinde etkili olan antlaşmalar: Gümrü(3 Aralık 1920), Batum (23 Şubat 1921), Moskova(16 Mart 1921), Kars(13 Ekim 1921).
 • TBMM ilk siyasi ve askeri başarısını bu cephede kazandı.
 • Misak-ı Milli’den ilk taviz bu cephede verildi.

TBMM’yi Sırayla Tanıyan Devletler

Ermenistan: TBMM’yi tanıyan ilk Devlet. (Gümrü Antlaşması)

Gürcistan: Batum Antlaşması.

Afganistan: TBMM’yi tanıyan İlk Müslüman Devlet. (Dostluk Antlaşması)

Sovyet Rusya: TBMM’yi tanıyan ilk büyük Avrupa Devleti.(Moskova Antlaşması)

Fransa: TBMM’yi tanıyan ilk itilaf Devleti. (Ankara Antlaşması)

Gümrü Antlaşması (2-3  Aralık 1920)   

Maddeleri:

 • Ermeniler, Doğu Anadolu’daki düşüncelerinden vazgeçecekler.
 • Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kağızman, Kulp Türkiye de kalacak.
 • Ermeniler, Sevr Anlaşması’nı onaylamayacak.
 • Aras Nehri-Çıldır Gölü sınır kabul edilecek.
 • Göç ettirilmiş olan Ermeniler altı ay içinde Türkiye’ye geri gönderilecek.

Önemi:

 • Yeni Türk Devleti’nin uluslararası ilk siyasi ve askeri başarısıdır.
 • Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda ilk önemli adım atılmıştır.
 • Ermeni Sorunu büyük oranda çözülmüş oldu.
 • İlk defa Türk Devleti bir belgede “Türkiye” olarak geçti.
 • Ermenistan, TBMM’yi tanıyan ilk devlettir.
 • Bu antlaşma sonucu Gürcistan ve Rusya ile ilişkilerini geliştirdi.

Güney Cephesi   

 • Güney İngilizler tarafından işgal edilmişti ;fakat İngilizler bu bölgede uzun süre kalamadılar.
 • İngilizlerin Güneyden çekmesinden sonra Antep, Urfa ve Maraş Fransızlar tarafından işgal edildi.
 • Halk güvenliği amacıyla örgütlenmeye başladı.
 • Fransızlar, halkın güçlü direnişi karşısında işgal ettiği yerlerden çekilmek zorunda kaldı.
 • Fransızlar,  Ankara Antlaşması’dan sonra Anadolu’da işgal ettikleri topraklardan çekildiler.

Güney Cephe savunmasında öne çıkan isimler:

 • Adana savunmasında Tufan Bey ile Kahyaoğlu İbrahim Bey öne çıktı.
 • Urfa savunmasında Milli Aşireti ve Ali Saip Bey öne çıktı.
 • Antep savunmasında Şehit Kamil, Şahin Bey, Kılıç Ali Bey öne çıktı.
 • Maraş savunmasında Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca öne çıktı.

Batı Cephesi   

Batı Cephesindeki Savaşların Nitelikleri:

 • 1. İnönü Savaşı: Savunma
 • 2. İnönü Savaşı: Savunma
 • Eskişehir-Kütahya Savaşı: Savunma
 • Sakarya Savaşı: Savunma-Taarruz
 • Büyük Taarruz: Taarruz
 • Başkomutanlık: Taarruz

Gediz Muharebesi   

 • Kuvay-i Milliye ve Yunanistan arasında yapılan bir savaştır.
 • 1. TBMM’nin mağlubiyet aldığı ilk savaştır. Bu savaşta Kuvay-i Milliye’nin yenilmesinden dolayı Kuvay-ı milliye dağıtıldı.
 • Sivas Kongresi’nden sonra Ali Fuat(Cebesoy) Batı Anadolu’daki Kuvayımilliye birliklerinin başına atanmıştı.Gediz Muharebelerini kaybedince görevinden alınarak Moskova elçiliğine atanmıştır.
 • Kuvay-ı Milliye’nin tamamen kaldırılması ise 1. İnönü Savaşı sonucunda gerçekleşti.

Düzenli Ordunun Kurulma Nedenleri:

 • Mondros Ateşkes Antlaşması ile Anadolu’nun işgale uğraması
 • Düzensiz olan bu birliğin ihtiyaçlarını halktan zorla alması
 • Yunan ilerleyişini durdurmakta yetersiz kalması
 • İşgal kuvvetlerinin ancak düzenli birlikler tarafından durdurulabileceği düşüncesi
Geri
Sonraki