Milli Mücadele Dönemi Edebiyat ve Sanat Çalışmaları

Milli Mücadele Dönemi Edebiyat ve Sanat Çalışmaları

22 Ağustos 2020 Kapalı Yazar: Yasemin Kuru

Düzyazı ve Şiir Alanında Verilen Eserler

Mustafa Kemal Atatürk

 • Nutuk
 • Söylevler ve Demeçler

Kazım Karabekir

 • İstiklal Harbimiz
 • Paşaların Kavgası

Falih Rıfkı Atay

 • Zeytin Dağı
 • Çankaya
 • Ateş ve Gömlek
 • Batış Yılları
 • Mustafa Kemal’in mütareke Defteri (Mondoros Öncesi ve Sonrası dönem)
 • Kurtuluş

Halide Edip Adıvar

 • Vurun Kahpeye
 • Ateşten Gömlek

Not:  Kurtuluş Savaşı ile ilgili ilk eserdir.

 • Türk’ün Ateşle İmtahanı

Yakup Kadri Osmanoğlu

 • Yaban
 • Ankara
 • Sodom ve Gomero

Tarık Buğra

 • Küçük Ağa

Kemal Tahir

 • Yorgun Savaşçı
 • Esir Şehrin İnsanları

Ahmet Hamdi Tanpınar

 • Sahnenin Dışındakiler

Nazım Hikmet

 • Kuvayımilliye Destanları

Refik Halit Karay

 • Çete

Rauf Orbay

 • Cehennem Değirmeni

Ali Fuat Cebesoy

 • Milli Mücadele Hatıraları

Milli Mücadele Dönemi Ressamları

 • İbrahim Çallı
İbrahim Çallı – Zeybekler Tablosu
 • Ali Çelebi
Ali Celebi – Yaralı Asker
 • Hikmet Onat
Hikmet Onat – Siperde Mektup Okuyan Askerler
 • Sami Yetik
Sami Yetik – Milli Mücadele
 • Edip Hakkı
 • Namık İsmail
Namik İsmail – Kurtulus Savaşında Topçular
 • Cemal Tollu
Cemal Tollu – Biraz Su

Halil Dikmen

Halil Dikmen - Mermi Taşıyan Kadınlar
Halil Dikmen – Mermi Taşıyan Kadınlar
 • Ruhi Arel 
Ruhi Arel – İzmir’e Giriş
 • Üsküdarlı Cevat
 • Ali Sami Boyar
 • Nejat Çelik
 • Arif Kaptan
 • Ercüment Kamlık
 • Zeki Kocamemi

Milli Mücadele Dönemi Heykeltraşları

 • Nusret Suman
 • Hüseyin Özkan
 • Zühtü Müridoğlu
 • İlhan Koman
 • Ali Hadi