Sırat

Semavi Dinlerde SıratÜç semavi din olarak bilinen Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik, ölümden sonra yeni bir hayatın başlayacağına ve...

Menkıbeler Ne Diyor?

Anadolu'nun kendine has dokusu gerek kültürel, gerek inanç boyutuyla özel bir öneme sahiptir. İnsanoğlunun dünya serüveninin ilk dönemiyle beraber var olmaya başlayan...

Şeytan

Tüm kötülüklerin temeli sayılan ve semavi dinlerle beraber ortaya çıkan “Şeytan” figürü çok tanrılı dinlerde savaş veya yer altı tanrısı rolünde karşımıza...

Melamilik Üzerine – 1

1.yüzyılda Anadolu’da Moğol saldırılarından bezmiş bir halkla karşılaşırız. 15. yüzyıl başlarında ise Anadolu’nun hali daha da karmaşık bir durum arz eder. Osmanlı...

Seyyid Nesimi ve Hurufilik (3)

Anadolu'nun mayası olan Erenlerin ve cümle ehli tarikin hüzünle yad ettiği, eserlerini her kesimden insanın muhakkak duyduğu Seyyid İmammeddin Nesimi, Fazlullah Hurufi'nin...

Remz-i Hurufat – 2

Sayıların gizemine bakmaya devam ediyoruz... Keyifli okumalar...

Remz-i Hurufat – 1

Harfler ve sayılarla insanlığın şifresi üzerine okumaya var mısınız? Keyifli okumalar...

Platon’un Mağarası

Ya gördüğümüz her şey basit bir yansımaysa? Veya gerçek olan nedir? Mağara alegorisiyle başlayan bir anlamlandırma yazısı...

Güneş ve Ay Metaforu Üzerine

Güneş ve Ay metaforuna dair dikkatinizi çekecek ve farklı bakış açıları oluşturacak bir yazı. En önemlisi de bu yazıdan sonra Güneş ve Ay size farklı görünecek....

Popüler Yazılar