Kuşların Dili

0
İnsanoğlu ilk çağlardan beri hayvanlarla iletişim içinde olmuş, özellikle heybetinden çekindiği hayvanlara karşı manalar yüklemiştir. Kara hayvanları heybetleri ile özellik kazanırken kanatlı...

Sırat

0
Semavi Dinlerde SıratÜç semavi din olarak bilinen Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik, ölümden sonra yeni bir hayatın başlayacağına ve...

Menkıbeler Ne Diyor?

0
Anadolu'nun kendine has dokusu gerek kültürel, gerek inanç boyutuyla özel bir öneme sahiptir. İnsanoğlunun dünya serüveninin ilk dönemiyle beraber var olmaya başlayan...

Şeytan

0
Tüm kötülüklerin temeli sayılan ve semavi dinlerle beraber ortaya çıkan “Şeytan” figürü çok tanrılı dinlerde savaş veya yer altı tanrısı rolünde karşımıza...

Melamilik Üzerine – 1

0
1.yüzyılda Anadolu’da Moğol saldırılarından bezmiş bir halkla karşılaşırız. 15. yüzyıl başlarında ise Anadolu’nun hali daha da karmaşık bir durum arz eder. Osmanlı...

Seyyid Nesimi ve Hurufilik (3)

0
Anadolu'nun mayası olan Erenlerin ve cümle ehli tarikin hüzünle yad ettiği, eserlerini her kesimden insanın muhakkak duyduğu Seyyid İmammeddin Nesimi, Fazlullah Hurufi'nin...

Remz-i Hurufat – 2

0
Sayıların gizemine bakmaya devam ediyoruz... Keyifli okumalar...

Remz-i Hurufat – 1

1
Harfler ve sayılarla insanlığın şifresi üzerine okumaya var mısınız? Keyifli okumalar...

Platon’un Mağarası

1
Ya gördüğümüz her şey basit bir yansımaysa? Veya gerçek olan nedir? Mağara alegorisiyle başlayan bir anlamlandırma yazısı...

Güneş ve Ay Metaforu Üzerine

0
Güneş ve Ay metaforuna dair dikkatinizi çekecek ve farklı bakış açıları oluşturacak bir yazı. En önemlisi de bu yazıdan sonra Güneş ve Ay size farklı görünecek....