Ses, Müzik ve Dans

“Musikinin tamamı rûhânî cevherlerdir; o da dinleyicilerin nefisleridir, aynı zamanda etkileri de tamamen rûhânîdir.”(1) İnsanı etkileyen önemli etkenler arasında ses

Devam

Kuşların Dili

İnsanoğlu ilk çağlardan beri hayvanlarla iletişim içinde olmuş, özellikle heybetinden çekindiği hayvanlara karşı manalar yüklemiştir. Kara hayvanları heybetleri ile özellik

Devam