No menu items!

Spesifik Yazılar

Bir Reddiye Yazısı

"Aleviliğin Kökleri" Kitabı Üzerine Bir ReddiyeAlevilik, özellikle son yıllarda hakkında çokça kitap yazılan bir konu olmakla birlikte, gerek kendi içerisinde, gerek dışarıdan, objektif veya objektif olmayan bir bakış ile ele alınmıştır. Birçok kültürle veya inançla karşılaştırılmış, bazen bağlantı kurulmaya...

Dürülü Alem – Adem

Cenab-ı İmam Ali efendimiz buyurur ki, “Adem, dürülmüş alemdir.” Alemde ne varsa Adem’de de bir benzeri vardır. Bu söze binaen ehl-i tasavvuf ve ehl-i Batın, insanı incelemeye koyulmuş ve birçok hususu vücudun yapısıyla eşdeğer kabul etmişlerdir. Vücut şehri olarak...

Hızır ve Hızır Orucu

Esrarlı kimliği ile her zaman ilgi odağı bir kişilik olan Hızır (a.s.), genel İslam coğrafyası dışında özellikle Anadolu’da daha büyük itibar görmüş ve geleneksel halk inancında önemli bir konuma yerleşmiştir. Etimolojik olarak Arapça kökenli olup, yeşillik manasına gelmektedir. Tarihi...

Bhagavat Gita’da Tasavvuf Esintileri

Bhagavat Gita Nedir? Hint gizemciliğinin önemli kaynaklarından belki de ilk akla gelen Bhagavat Gita, içeriği açısından değerli bir kitaptır. “Rabb’in Ezgisi” manasına gelen Bhagavat Gita, Mahabharata Destanı'ndan bir kesittir ve savaş meydanındaki Arcuna ve Krişna arasındaki diyalogu konu alır. Krişna,...

Ses, Müzik ve Dans

“Musikinin tamamı rûhânî cevherlerdir; o da dinleyicilerin nefisleridir, aynı zamanda etkileri de tamamen rûhânîdir.”(1)İnsanı etkileyen önemli etkenler arasında ses ve/veya müzik önemli yer tutar. Sözün temeli olan ses ahenk kazanınca müzik olur, müzik ise dansın temel nedenidir. İnsanın müzik...

Sözün Gücü

Yuhanna İncili şöyle başlar: "Başlangıçta 'Söz' vardı. Söz, Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı."Kur’an'da ise bunu destekler nitelikte, Al-i İmran suresi 59. ayette şu ifade yer alır: "Kün fe yekün(ol dedi oldu)."Genel bilim çevresinde kainatın varoluşuna dair en çok kabul...

Hayatın Kaynağı, Işık: Çerağ-ı Ruşen

Hayatın kaynağı olan ışık, insan için tarih boyunca bir sır olarak kalmış ve her zaman merak konusu olmuştur. Işık kaynakları da bilahare merak konusudur. Güneş ve yıldızların en kadim ışık kaynağı olması insanoğlunun başını göklere çevirmesine neden olmuş ve...

Kuşların Dili

İnsanoğlu ilk çağlardan beri hayvanlarla iletişim içinde olmuş, özellikle heybetinden çekindiği hayvanlara karşı manalar yüklemiştir. Kara hayvanları heybetleri ile özellik kazanırken kanatlı hayvanların daha çok ruhani simgeleme ile mânâlandırıldığı görülmektedir.Hz. Süleyman’la ilgili anlatılan kıssalarda kuşlar önemli yer tutuyor. Gerek...

Sırat

Semavi Dinlerde SıratÜç semavi din olarak bilinen Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik, ölümden sonra yeni bir hayatın başlayacağına ve özellikle cennet-cehennemin varlığına iman etmeyi ön plan çıkarırlar. Elbette sadece bu üç din değil daha eski dinlerde de ahiret inancı görülmektedir....

Melamilik Üzerine – 1

I. yüzyılda Anadolu’da Moğol saldırılarından bezmiş bir halkla karşılaşırız. 15. yüzyıl başlarında ise Anadolu’nun hali daha da karmaşık bir durum arz eder. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan Ankara Savaşı,...

Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...