No menu items!

Biyografi

Farabi

Hayatı870 tarihinde Farab kasabasının Vesic köyünde (Günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Otrar) doğdu. Batı kaynaklarında Alfarabius ve Abunaser diye anılır. Ailesine dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Farabi, ilk eğitim ve öğrenimine küçük yaşta Vesic de başladı. Ancak daha sonra...

Sigmund Freud

Avusturyalı nörolog, psikiyatrist, psikanalizin kurucusu. 20. yüzyılın en etkili ve tartışmalı düşünürlerinden biri olarak kabul edilir.HayatıSigismund (Sigmund olarak daha sonra değiştirilmiştir.) Freud, 6 Mayıs 1856'da Freiberg- Moravia'da (Şimdi, Çekya-Pribor) doğdu. Babası Yahudi bir yün tüccarıydı. Aile ekonomik nedenlerden dolayı önce...

Birinci Abdülhamid

Yirmi yedinci Osmanlı padişahıdır. Babası Üçüncü Ahmed, Annesi Rabia Şermi Sultan’dır. 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayı’nda doğan Birinci Abdülhamid, Babası Patrona Halil ayaklanmasıyla hükümdarlıktan indirildiği zaman (1730) beş yaşında idi. I. Mahmut, III. Osman ve ağabeyi III. Mustafa'nın...

İbn-i Haldun

Sosyoloji’nin kurucusu, Modern historiyografi ve iktisatın öncülerinden kabul edilen tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.YaşamıAdı Abdurrahman, künyesi Ebu Zeyd, lakabı Veliyüddin, şöhreti İbn-i Haldun olan düşünürün tam adı Abdurrahman Ebu Zeyd Veliyüddin İbn-i Haldun Maliki Hadrami’dir. 27 Mayıs 1332 yılında Tunus’ta doğdu. Dedesi,...

Ömer (r.a.)

Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644) olan Ömer (r.a.), cennetle müjdelenmiş on sahabeden biridir.Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce Mekke’de doğdu (Halîfe b. Hayyât, I, 151). Baba...

Ebu Bekir (r.a.)

Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne ve babasının mensup olduğu Teym kabilesinin soyu Mürre b. Kâ‘b’da Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşir. Câhiliye döneminde Abdü’l-Kâ‘be olan adının müslüman olduktan...

Louis Althusser

Louis Althusser 16 Ekim 1918 tarihinde Cezayir’in Birmandreis kasabasında doğdu. 1930’da babası çalışmak için ailesini Fransa’ya taşıdı. Gözlemci bir ailede yetişen Althusser, özellikle belirgin bir Katolik eğilimi olan profesörler tarafından eğitim gördü. Bu sebeple Katolik gençlik gruplarına katıldı. Katolikliğe olan bu ilgi ve Katolik örgütlere katılım, Althusser’in...

Alfred Adler

Alfred Adler Kimdir?Bireysel Psikoloji'nin kurucusu olan Avusturyalı Psikiyatrist.7 Şubat 1870'de Viyana'da Yahudi bir hububat tüccarın üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Alfred Adler'in çocukluğu kritik hastalıklarla geçmiştir. Ses tellerindeki problemlerden kaynaklı kekemelik yaşayan Adler ayrıca Raşitizm hastasıydı. Bu sebepten 4...

Anarşist Hasan Sabbah ve Kartal Yuvası

Hasan-ı Sabbâh hakkında olumlu bilgi alabileceğimiz sadece tek bir kaynağa sahibiz. Sergüzest-i Seyyidnâ isimli bu kitap, Hasan-ı Sabbâh’ın bir biyografisidir, Cüveynî, tarihinin Hasan ve Haşaşîler'le ilgili olan bölümünü yazarken bu eserden önemli ölçüde faydalanmıştır.

El-Harezmi

Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Yeni İçerikler

İyi Huylu Prostat ile Prostat Kanserinin Belirtileri ve Tedavisi

Prostat Nedir?Erkeklerde üreme sisteminin bir parçası olan prostat, ortalama 18-20 gr ağırlığında olan ve idrar torbasının çıkışını çevreleyen bir salgı...