Alfred Adler

√ Bireysel Psikoloji'nin kurucusu olan Avusturyalı Psikiyatrist7 Şubat 1870'de Viyana'da Yahudi bir hububat tüccarın üçüncü çocuğu olarak dünyaya...

Vahşi b. Harb (Hz. Vahşi)

Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından affedilen Vahşi için üç ayet inmiştir. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılan Vahşi, peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan Müseylime'yi de öldürmüştür.

Sait Faik Abasıyanık

HayatıMehmed Faik Bey ve Makbule Hanım’ın oğlu olarak 18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Gerçek adı Mehmet Sait’tir....

Farabi

Hayatı870 tarihinde Farab kasabasının Vesic köyünde (Günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Otrar) doğdu. Batı kaynaklarında Alfarabius ve Abunaser...

Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )

HayatıBayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı Birinci Murad, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Bursa kadısı Koca Mahmud ve Karamanlı...

Ebu Bekir (r.a.)

Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne ve...

Biruni

Astronomi, fizik, tıp, matematik, coğrafya, tarih ve dinler tarihi alanlarında eserleri olan Biruni, Türk - İslam ve dünya tarihinin en önemli bilim adamlarından biridir.

Sigmund Freud

Avusturyalı nörolog, psikiyatrist, psikanalizin kurucusu. 20. yüzyılın en etkili ve tartışmalı düşünürlerinden biri olarak kabul edilir.Hayatı

El-Harezmi

Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Katib Çelebi

XVII. yüzyıl Osmanlı ilim ve kültür hayatına adeta damgasını vuran Katib Çelebi, Türkiye’de olduğu kadar Batı dünyasında da büyük bir takdir ve şöhret kazanmış, eserlerinden hayranlık derecesine varan ifadelerle bahsedilmiştir.

Hezarfen Ahmed Çelebi

Hezarfen Ahmed Çelebi, yaptığı özel bir aletle İstanbul’da Galata Kulesi’nden havalanarak Boğaz’ı geçip Üsküdar’a inmiştir. XVII. yüzyılda yaşayan Ahmed Çelebi’yle ilgili bilgiler sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine dayanmaktadır.

Ali Şeriati: Çağın Ötesinde Bir Sosyolog

Ufkumuza yeni boyutlar kazandıran, 'fikir ve aksiyon adamı' ibaresinin tam karşılığı olabilecek, çağdaş İslam düşüncesi ve din sosyolojisi üzerine eserler vermiş sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar: Ali Şeriati...

Ömer (r.a.)

Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644) olan Ömer (r.a.), cennetle müjdelenmiş on sahabeden biridir.Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir...

Akşemseddin

Mutasavvıf, bilim adamı, İstanbul'un manevi fatihi (D.1372, Şam - Ö, 1459, Bolu)Tam adı Muhammed bin Hamza olup bazı...

Ali Şir Nevai

Hayatı9 Şubat 1441 tarihinde Herat’ta doğdu. Adı Ali Şir, mahlası Nevai’dir. Babası Kiçkine Bahadır ya da Kiçkine...

Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik

Bektaşilik, adını Türk düşünürü Hacı Bektaşi Veli’ den alan, Anadolu’da XIII. Yüzyıl'da kurulan bir Türk tarikatının adıdır.

Aliya İzzetbegoviç: Tarihin Tanıklık Ettiği Bilge Kral

Aliya İzzetbegoviç, Balkan coğrafyasının en çalkantılı döneminde Müslüman azınlık arasında; vazgeçmeyişin, dik duruşun, şahsiyetli ve erdemli oluşun liderliğini üstlenmiştir. Bu liderlik tüm dünyada yankı bulmuştur.

Popüler Yazılar