Katib Çelebi

XVII. yüzyıl Osmanlı ilim ve kültür hayatına adeta damgasını vuran Katib Çelebi, Türkiye’de olduğu kadar Batı dünyasında da büyük bir takdir ve şöhret kazanmış, eserlerinden hayranlık derecesine varan ifadelerle bahsedilmiştir.

Ali Şeriati: Çağın Ötesinde Bir Sosyolog

Ufkumuza yeni boyutlar kazandıran, 'fikir ve aksiyon adamı' ibaresinin tam karşılığı olabilecek, çağdaş İslam düşüncesi ve din sosyolojisi üzerine eserler vermiş sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar: Ali Şeriati...

Tolstoy

Rus Edebiyatının mihenk taşı olan Tolstoy’u genelde “Savaş ve Barış” ve “Anna Karenina” adlı, hala popülerliğini koruyan klasik romanlarından tanırız.

Vahşi b. Harb (Hz. Vahşi)

Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından affedilen Vahşi için üç ayet inmiştir. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılan Vahşi, peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan Müseylime'yi de öldürmüştür.

Bakunin Mikhail Aleksandroviç

1914 yılında Rusya'da doğup 1876 yılında İsviçre'de ölen, Anarşizm teorisini oluşturan Rus devrimci. Mevcut düzenin şiddet yoluyla yıkılması düşüncesini ısrarla savundu.

Aliya İzzetbegoviç: Tarihin Tanıklık Ettiği Bilge Kral

Aliya İzzetbegoviç, Balkan coğrafyasının en çalkantılı döneminde Müslüman azınlık arasında; vazgeçmeyişin, dik duruşun, şahsiyetli ve erdemli oluşun liderliğini üstlenmiştir. Bu liderlik tüm dünyada yankı bulmuştur.

Birinci Abdülhamid

Yirmi yedinci Osmanlı padişahı. Babası Üçüncü Ahmed, Annesi Rabia Şermi Sultan’dır. 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayı’nda doğan Birinci Abdülhamid, 21 Ocak...

Farabi

Hayatı870 tarihinde Farab kasabasının Vesic köyünde (Günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Otrar) doğdu. Batı kaynaklarında Alfarabius ve Abunaser...

Ali Şir Nevai

Hayatı9 Şubat 1441 tarihinde Herat’ta doğdu. Adı Ali Şir, mahlası Nevai’dir. Babası Kiçkine Bahadır ya da Kiçkine...

Ahmet Haşim

Türk Şair ve Yazar.HayatıIrak Türklerinden mülkiye kaymakamı Alüsizade Arif Hikmet Bey’in oğludur. 1887...

Sigmund Freud

Avusturyalı nörolog, psikiyatrist, psikanalizin kurucusu. 20. yüzyılın en etkili ve tartışmalı düşünürlerinden biri olarak kabul edilir.Hayatı

Sait Faik Abasıyanık

HayatıMehmed Faik Bey ve Makbule Hanım’ın oğlu olarak 18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Gerçek adı Mehmet Sait’tir....

Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )

HayatıBayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı Birinci Murad, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Bursa kadısı Koca Mahmud ve Karamanlı...

Ali Kuşçu

HayatıAsıl adı “Alaeddin Ali” olan Ali Kuşçu, Türkistan ve Maveraünnehir emiri Uluğ Bey’in doğancıbaşısı Muhammet el-Kuşçu’nun oğludur. Semerkant’ta...

Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik

Bektaşilik, adını Türk düşünürü Hacı Bektaşi Veli’ den alan, Anadolu’da XIII. Yüzyıl'da kurulan bir Türk tarikatının adıdır.

Akşemseddin

Mutasavvıf, bilim adamı, İstanbul'un manevi fatihi (D.1372, Şam - Ö, 1459, Bolu)Tam adı Muhammed bin Hamza olup bazı...

Ömer (r.a.)

Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644) olan Ömer (r.a.), cennetle müjdelenmiş on sahabeden biridir.Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir...

Popüler Yazılar