Farabi

Hayatı870 tarihinde Farab kasabasının Vesic köyünde (Günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Otrar) doğdu. Batı kaynaklarında Alfarabius ve Abunaser...

Sigmund Freud

Avusturyalı nörolog, psikiyatrist, psikanalizin kurucusu. 20. yüzyılın en etkili ve tartışmalı düşünürlerinden biri olarak kabul edilir.Hayatı

Birinci Abdülhamid

Yirmi yedinci Osmanlı padişahı. Babası Üçüncü Ahmed, Annesi Rabia Şermi Sultan’dır. 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayı’nda doğan Birinci Abdülhamid, 21 Ocak...

İbn-i Haldun

Sosyoloji’nin kurucusu, Modern historiyografi ve iktisatın öncülerinden kabul edilen tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.YaşamıAdı...

Ömer (r.a.)

Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644) olan Ömer (r.a.), cennetle müjdelenmiş on sahabeden biridir.Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir...

Ebu Bekir (r.a.)

Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne ve...

Louis Althusser

Louis Althusser 16 Ekim 1918 tarihinde Cezayir’in Birmandreis kasabasında doğdu. 1930’da babası çalışmak için ailesini Fransa’ya taşıdı. Gözlemci bir ailede yetişen Althusser, özellikle belirgin bir Katolik eğilimi...

Alfred Adler

√ Bireysel Psikoloji'nin kurucusu olan Avusturyalı Psikiyatrist7 Şubat 1870'de Viyana'da Yahudi bir hububat tüccarın üçüncü çocuğu olarak dünyaya...

El-Harezmi

Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Biruni

Astronomi, fizik, tıp, matematik, coğrafya, tarih ve dinler tarihi alanlarında eserleri olan Biruni, Türk - İslam ve dünya tarihinin en önemli bilim adamlarından biridir.

Katib Çelebi

XVII. yüzyıl Osmanlı ilim ve kültür hayatına adeta damgasını vuran Katib Çelebi, Türkiye’de olduğu kadar Batı dünyasında da büyük bir takdir ve şöhret kazanmış, eserlerinden hayranlık derecesine varan ifadelerle bahsedilmiştir.

Bakunin Mikhail Aleksandroviç

1914 yılında Rusya'da doğup 1876 yılında İsviçre'de ölen, Anarşizm teorisini oluşturan Rus devrimci. Mevcut düzenin şiddet yoluyla yıkılması düşüncesini ısrarla savundu.

Vahşi b. Harb (Hz. Vahşi)

Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından affedilen Vahşi için üç ayet inmiştir. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılan Vahşi, peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan Müseylime'yi de öldürmüştür.

Ali Şeriati: Çağın Ötesinde Bir Sosyolog

Ufkumuza yeni boyutlar kazandıran, 'fikir ve aksiyon adamı' ibaresinin tam karşılığı olabilecek, çağdaş İslam düşüncesi ve din sosyolojisi üzerine eserler vermiş sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar: Ali Şeriati...

Hezarfen Ahmed Çelebi

Hezarfen Ahmed Çelebi, yaptığı özel bir aletle İstanbul’da Galata Kulesi’nden havalanarak Boğaz’ı geçip Üsküdar’a inmiştir. XVII. yüzyılda yaşayan Ahmed Çelebi’yle ilgili bilgiler sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine dayanmaktadır.

Aliya İzzetbegoviç: Tarihin Tanıklık Ettiği Bilge Kral

Aliya İzzetbegoviç, Balkan coğrafyasının en çalkantılı döneminde Müslüman azınlık arasında; vazgeçmeyişin, dik duruşun, şahsiyetli ve erdemli oluşun liderliğini üstlenmiştir. Bu liderlik tüm dünyada yankı bulmuştur.

Tolstoy

Rus Edebiyatının mihenk taşı olan Tolstoy’u genelde “Savaş ve Barış” ve “Anna Karenina” adlı, hala popülerliğini koruyan klasik romanlarından tanırız.

Popüler Yazılar