El-Harezmi

Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Devam

Katib Çelebi

XVII. yüzyıl Osmanlı ilim ve kültür hayatına adeta damgasını vuran Katib Çelebi, Türkiye’de olduğu kadar Batı dünyasında da büyük bir takdir ve şöhret kazanmış, eserlerinden hayranlık derecesine varan ifadelerle bahsedilmiştir.

Devam

Vahşi b. Harb (Hz. Vahşi)

Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından affedilen Vahşi için üç ayet inmiştir. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılan Vahşi, peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan Müseylime’yi de öldürmüştür.

Devam

Ali Şeriati: Çağın Ötesinde Bir Sosyolog

Ufkumuza yeni boyutlar kazandıran, ‘fikir ve aksiyon adamı’ ibaresinin tam karşılığı olabilecek, çağdaş İslam düşüncesi ve din sosyolojisi üzerine eserler vermiş sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar: Ali Şeriati…

Devam

Hezarfen Ahmed Çelebi

Hezarfen Ahmed Çelebi, yaptığı özel bir aletle İstanbul’da Galata Kulesi’nden havalanarak Boğaz’ı geçip Üsküdar’a inmiştir. XVII. yüzyılda yaşayan Ahmed Çelebi’yle ilgili bilgiler sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine dayanmaktadır.

Devam

Aliya İzzetbegoviç: Tarihin Tanıklık Ettiği Bilge Kral

Aliya İzzetbegoviç, Balkan coğrafyasının en çalkantılı döneminde Müslüman azınlık arasında; vazgeçmeyişin, dik duruşun, şahsiyetli ve erdemli oluşun liderliğini üstlenmiştir. Bu liderlik tüm dünyada yankı bulmuştur.

Devam