Halit Ziya UŞAKLIGİL

0
HayatıRomancı, siyaset ve dev­let adamı (D. 1866, İstanbul – Ö. 27 Mart 1945, İstanbul). Uşak’ta Helvacızadeler lakabıyla tanınan ailesi İzmir...

Cahit ZARİFOĞLU

0
HayatıŞair ve yazar (D. 1 Haziran 1940, Ankara – Ö. 7 Haziran 1987, İstanbul). Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu’dur. Babasının...

Can YÜCEL

0
HayatıŞair, çevirmen (D. 1926, İstanbul – Ö. 12 Ağustos 1999, İzmir). Eski milletvekili ve Milli Eğitim bakanlardan Hasan Ali Yücel’in...

Ziya Paşa

0
HayatıŞair, devlet adamı (D. 1829, Kandilli / İstanbul – Ö. 17 Mayıs 1880, Adana). Babası Galata Gümrüğü kâtiplerinden Erzurumlu Feridüddin...

Halikarnas Balıkçısı

0
HayatıYazar (D. 17 Nisan 1886, Girit / Yunanistan – Ö. 13 Ekim 1973, İzmir). Asıl adı Musa Cevat Şakir. Afyonlu Kabaağaçlızadelerdendir. Soyadı...

Hekimoğlu İsmail

0
HayatıGazeteci-yazar. 12 Ekim 1932, Erzincan doğumlu. Asıl Adı Ömer Okçu olmasına rağmen dedesinin adı olan Hekimoğlu İsmail adını kullandı. Fahri...

Peyami SAFA

0
HayatıYazar (D. 2 Nisan 1899, Ge- dikpaşa / İstanbul - Ö. 15 Haziran 1961, İstanbul). Çömez, Safiye Peyman,...

Sabahattin Ali

0
HayatıŞair ve yazar (D. 25 Şubat 1907, Eğridere / Gümülcine / Edir­ne - Ö. 2 Nisan 1948, Kırklareli)....

Halide Nusret ZORLUTUNA

0
Şair, yazar (D. 1901, İstanbul – Ö. 10 Haziran 1984, İstanbul). Ba­bası, II. Abdülhamid dönemi gaze­tecilerinden ve Kerkük mutasarrıfla­rından Avnullah Kâzımi, annesi Ayşe Nazlı Hanım’dır....

Mehmed UZUN

0
Yazar. (1953, Siverek / Şan­lıurfa - Ö. 11 Ekim 2007, Diyar­bakır). 1977 yılından itibaren yaşamını İsveç’te sürdürdü. Türkçe, Kürtçe, İsveççe edebi çalışmala­rıyla...

Abdülhak Şinasi HİSAR

0
HayatıRomancı ve araştırmacı (D. 14 Mart 1887, Rumelihisarı / İstan­bul - ö. 3 Mayıs 1963). Döneminin hikâyecilerinden Mahmud...

Hoca Dehhani

0
Divan şairi. XIV ve XV. yüzyıl Anadolu Divan şiirinin öncülerin­den. Horasanlıdır. Hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Nakışçı anlamına gelen Dehhani mahlası, kendisine minyatür...

Rıfat ILGAZ

0
HayatıŞair ve yazar (D. 7 Mayıs 1911, Cide / Kastamonu - Ö. 7 Temmuz 1993, İstanbul). Tam adı...

Orhan Veli KANIK

0
HayatıŞair ve yazar (D. 13 Nisan 1914, Beykoz / İstanbul - Ö. 14 Kasım 1950, İstanbul). İlk birkaç...

Eşrefoğlu Rumi

0
Mutasavvıf, şair (D. 1353, İznik / Bursa - Ö. 1469). Asıl adı Abdullah’tır. Mısır’dan Anadolu’ya göç edip İznik’te yerleşmiş, aslen Mekkeli ve...

Fatma Aliye

0
HayatıYazar (D. 22 Ekim 1862, İstanbul - Ö. 13 Temmuz 1936). Soyadı Topuz’dur. Ünlü tarihçi ve devlet adamı...

Bedri Rahmi EYÜBOĞLU

0
HayatıŞair, yazar ve ressam (D. 1911 , Görele / Giresun - Ö. 21 Eylül 1975, İstanbul). Asıl adı...

Evliya Çelebi

0
HayatıSeyahatname yazarı (D. 25 Mart 1611, İstanbul - Ö. 1682, Mısır veya İstanbul). Hayatı hakkında bilinenler seyahat anılarını...