Roma’daki Üç İmparator Dönemi Krizi

0
Roma imparatoru Neron’un ölümünün ardından ülke ve yönetimde kriz yaşanıyor. İmparator Neron’un ölümü ile gelen bu sorunlu süreç, 68-69 yıllarını kapsıyor ve 2 sene boyunca iç savaş dönemi yaşanıyor.

Villanova Kültüründen Etrüsk Medeniyetine Geçiş Süreci

0
Bir önceki yazımızda, İtalya üzerindeki Tunç Çağı ve Demir Çağı kültürlerine değinmiş, bu süreçlere verilen kültürleri inceleyip açıklamıştık. İtalya üzerindeki Demir Çağı...

İtalya’da Etrüsklerin Temellerini Oluşturan Kültür: Villanova

1
İtalya üzerinde Tunç Çağı kültürüne APENIN kültürü diyoruz. Bu kültür, adını Kuzey İtalya’daki Alp dağlarının uzantısı olan dağlardan alıyor. Bu dönemdeki verilerimize...

Antik Roma Mimarisinden Modern Mimariye Atrium Kullanımı

0
Yatak odaları ve kütüphaneler, sabah ışığı ihtiyacından dolayı doğuya bakmalıdır. Kışlık yemek ve banyo odaları güneybatıda olmalıdır ki akşam batan güneşin ışığından en verimli şekilde yararlanılabilsin. Bu ve bunun gibi etkenler nedeniyle, antik çağlardan günümüze kadar ısı ve ışık kaynağının doğru ve yararlı kullanımı sağlanmaya çalışılmıştır...

Ölümsüzlüğün Simgesi: Yumurta

0
Lahitin kapağında, klineye uzanan iki figür var. Erkek, elinde yumurta tutuyor. Kadın, bir şey uzatıyor gibi...