İtalya’da Etrüsklerin Temellerini Oluşturan Kültür: Villanova

İtalya üzerinde Tunç Çağı kültürüne APENIN kültürü diyoruz. Bu kültür, adını Kuzey İtalya’daki Alp dağlarının uzantısı olan dağlardan alıyor. Bu dönemdeki verilerimize...

Antik Roma Mimarisinden Modern Mimariye Atrium Kullanımı

Yatak odaları ve kütüphaneler, sabah ışığı ihtiyacından dolayı doğuya bakmalıdır. Kışlık yemek ve banyo odaları güneybatıda olmalıdır ki akşam batan güneşin ışığından en verimli şekilde yararlanılabilsin. Bu ve bunun gibi etkenler nedeniyle, antik çağlardan günümüze kadar ısı ve ışık kaynağının doğru ve yararlı kullanımı sağlanmaya çalışılmıştır...

Ölümsüzlüğün Simgesi: Yumurta

Pişmiş topraktan Etrüsk lahiti, Cerveteri’den, MÖ 6.yy sonlarıLahitin kapağında, klineye uzanan iki figür var. Erkek, elinde...

Kommagene Krallığı

Kommagene Krallığı, Toroslar ile Fırat nehri arasında uzanan, Adıyaman vilayetini kapsayan Maraş ve Gaziantep’e kadar genişleyen bir alanın içinde yer alır. Kommagene adına ilk...

Geç Tunç Çağı’ndaki Denizaşırı Ticaret

Denizaşırı ticaret, geç tunç çağında ortaya çıkan bir yenilik değildir. Ege üzerinden baktığımızda Paleolitik Dönem'den beri bir denizaşırı ticaret kullanıldığını biliyoruz. Melos...

İlk Tapınak Göbeklitepe

Güneydoğu Anadolu’da Şanlıurfa sınırları içindeki Örencik köyü yakınlarında, dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe yer alır. Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü...

Gizemli Varlık Grifon

Grifon Nedir?Grifon; genel olarak kuş (kartal) başlı, aslan gövdeli, kimi zaman kuyruklu, uzun pençeli ve genellikle kanatlı...

Babil Kulesi Hakkında Bilinmeyenler

Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında, Tanah ve Eski Ahit hemen hemen aynı olduğu için her ikisinde de Babil bahsi aynı şekilde geçer.

Machu Picchu

Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiram Bingham tarafından 24 Temmuz 1911 yılında keşfedilmiştir. O bölgede yaşayan bir çiftçi, 50 cent karşılığında kendisini ilginç...

Rosetta Taşı

1799 yılında ‘Reşit Kasabası’ yakınında kale inşa eden Fransız askerleri tarafından rastlantı sonucu bulunmuştur. Taşa, Fransızlar’ın “Rosetta” dediği Reşit Kasabası nedeniyle Rosetta...

Ashurbanipal Kütüphanesi

1847 yılında Henry Layard’ın yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Kütüphane, Irak’ta bulunan Kuyuncak yakınlarındaki, Asur’un eski başkenti Ninova’da, 7. yy.da Asur kralı...

Popüler Yazılar