Roma’daki Üç İmparator Dönemi Krizi

0
Roma imparatoru Neron’un ölümünün ardından ülke ve yönetimde kriz yaşanıyor. İmparator Neron’un ölümü ile gelen bu sorunlu süreç, 68-69 yıllarını kapsıyor ve 2 sene boyunca iç savaş dönemi yaşanıyor.

Villanova Kültüründen Etrüsk Medeniyetine Geçiş Süreci

0
Bir önceki yazımızda, İtalya üzerindeki Tunç Çağı ve Demir Çağı kültürlerine değinmiş, bu süreçlere verilen kültürleri inceleyip açıklamıştık. İtalya üzerindeki Demir Çağı...

İtalya’da Etrüsklerin Temellerini Oluşturan Kültür: Villanova

1
İtalya üzerinde Tunç Çağı kültürüne APENIN kültürü diyoruz. Bu kültür, adını Kuzey İtalya’daki Alp dağlarının uzantısı olan dağlardan alıyor. Bu dönemdeki verilerimize...

Antik Roma Mimarisinden Modern Mimariye Atrium Kullanımı

0
Yatak odaları ve kütüphaneler, sabah ışığı ihtiyacından dolayı doğuya bakmalıdır. Kışlık yemek ve banyo odaları güneybatıda olmalıdır ki akşam batan güneşin ışığından en verimli şekilde yararlanılabilsin. Bu ve bunun gibi etkenler nedeniyle, antik çağlardan günümüze kadar ısı ve ışık kaynağının doğru ve yararlı kullanımı sağlanmaya çalışılmıştır...

Ölümsüzlüğün Simgesi: Yumurta

0
Pişmiş topraktan Etrüsk lahiti, Cerveteri’den, MÖ 6.yy sonlarıLahitin kapağında, klineye uzanan iki figür var. Erkek, elinde...

Kommagene Krallığı

0
Kommagene Krallığı, Toroslar ile Fırat nehri arasında uzanan, Adıyaman vilayetini kapsayan Maraş ve Gaziantep’e kadar genişleyen bir alanın içinde yer alır. Kommagene...

Geç Tunç Çağı’ndaki Denizaşırı Ticaret

0
Denizaşırı ticaret, geç tunç çağında ortaya çıkan bir yenilik değildir. Ege üzerinden baktığımızda Paleolitik Dönem'den beri bir denizaşırı ticaret kullanıldığını biliyoruz. Melos...

İlk Tapınak Göbeklitepe

0
Göbeklitepe Nerededir ve Ne Zaman Ortaya Çıkarılmıştır? Güneydoğu Anadolu’da Şanlıurfa sınırları içindeki Örencik köyü yakınlarında, dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe yer alır....

Gizemli Varlık Grifon

0
Grifon Nedir?Grifon; genel olarak kuş (kartal) başlı, aslan gövdeli, kimi zaman kuyruklu, uzun pençeli ve genellikle kanatlı...

Babil Kulesi Hakkında Bilinmeyenler

0
Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında, Tanah ve Eski Ahit hemen hemen aynı olduğu için her ikisinde de Babil bahsi aynı şekilde geçer.

Machu Picchu

0
Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiram Bingham tarafından 24 Temmuz 1911 yılında keşfedilmiştir. O bölgede yaşayan bir çiftçi, 50 cent karşılığında kendisini ilginç...

Ashurbanipal Kütüphanesi

0
1847 yılında Henry Layard’ın yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Kütüphane, Irak’ta bulunan Kuyuncak yakınlarındaki, Asur’un eski başkenti Ninova’da, 7. yy.da Asur kralı...