Ali Şir Nevai

Hayatı9 Şubat 1441 tarihinde Herat’ta doğdu. Adı Ali Şir, mahlası Nevai’dir. Babası Kiçkine Bahadır ya da Kiçkine...

Farabi

Hayatı870 tarihinde Farab kasabasının Vesic köyünde (Günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Otrar) doğdu. Batı kaynaklarında Alfarabius ve Abunaser...

Gizemli Tarihi Kalıntı: Tutankhamun ‘un Mezarı

Howard Carter / Lord CarnarvonTutankhamun (Tutankhamon)'un mezarı, 1922 yılında Mısırbilimci Howard Carter ve Lord Carnarvon tarafından Krallar Vadisi'nde...

Sigmund Freud

Avusturyalı nörolog, psikiyatrist, psikanalizin kurucusu. 20. yüzyılın en etkili ve tartışmalı düşünürlerinden biri olarak kabul edilir.Hayatı

Birinci Abdülhamid

Yirmi yedinci Osmanlı padişahı. Babası Üçüncü Ahmed, Annesi Rabia Şermi Sultan’dır. 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayı’nda doğan Birinci Abdülhamid, 21 Ocak...

İbn-i Haldun

Sosyoloji’nin kurucusu, Modern historiyografi ve iktisatın öncülerinden kabul edilen tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.YaşamıAdı...

Anarşizm

Anarşizm, eski Yunanca’da olumsuzluk bildiren "an" ön eki ile 'yönetici güç' anlamına gelen "arche" kelimelerinin birleşmesinden türemiştir ve “güç yokluğu”, “yönetimin olmaması”...

Ömer (r.a.)

Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644) olan Ömer (r.a.), cennetle müjdelenmiş on sahabeden biridir.Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir...

Ebu Bekir (r.a.)

Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne ve...

Louis Althusser

Louis Althusser 16 Ekim 1918 tarihinde Cezayir’in Birmandreis kasabasında doğdu. 1930’da babası çalışmak için ailesini Fransa’ya taşıdı. Gözlemci bir ailede yetişen Althusser, özellikle belirgin bir Katolik eğilimi...

Alfred Adler

√ Bireysel Psikoloji'nin kurucusu olan Avusturyalı Psikiyatrist7 Şubat 1870'de Viyana'da Yahudi bir hububat tüccarın üçüncü çocuğu olarak dünyaya...

Mykenai Kuyu Mezarlar Dönemi

Kıta Yunanistan’da Geç Tunç Çağı Dönemi aynı zamanda “Kuyu Mezarları Dönemi” olarak da biliniyor. 1.600 - 1.500 yıllarını kapsayan bu dönemde bize...

Edessa (Şanlıurfa) Antik Kenti

Edessa (Şanlıurfa), Prehistorik Çağlardan beri süregelen tarihi geçmişiyle geniş bir kültürel birikim sunmaktadır. Neolitik öncesi döneme dayanan Göbeklitepe ve sonrasında devam eden...

Thera Adası: Küller Altında Kalan Şehir

Thera - AkrotiriEge'nin Pompeisi Thera adası. Kül altında kalan bir şehir…Ege Denizi'nde,...

Roma’daki Üç İmparator Dönemi Krizi

Roma imparatoru Neron’un ölümünün ardından ülke ve yönetimde kriz yaşanıyor. İmparator Neron’un ölümü ile gelen bu sorunlu süreç, 68-69 yıllarını kapsıyor ve 2 sene boyunca iç savaş dönemi yaşanıyor.

Villanova Kültüründen Etrüsk Medeniyetine Geçiş Süreci

Bir önceki yazımızda, İtalya üzerindeki Tunç Çağı ve Demir Çağı kültürlerine değinmiş, bu süreçlere verilen kültürleri inceleyip açıklamıştık. İtalya üzerindeki Demir Çağı kültürü olan...

İtalya’da Etrüsklerin Temellerini Oluşturan Kültür: Villanova

İtalya üzerinde Tunç Çağı kültürüne APENIN kültürü diyoruz. Bu kültür, adını Kuzey İtalya’daki Alp dağlarının uzantısı olan dağlardan alıyor. Bu dönemdeki verilerimize...

Antik Roma Mimarisinden Modern Mimariye Atriumlu Yapıların Kullanımı

Yatak odaları ve kütüphaneler, sabah ışığı ihtiyacından dolayı doğuya bakmalıdır. Kışlık yemek ve banyo odaları güneybatıda olmalıdır ki akşam batan güneşin ışığından en verimli şekilde yararlanılabilsin. Bu ve bunun gibi etkenler nedeniyle, antik çağlardan günümüze kadar ısı ve ışık kaynağının doğru ve yararlı kullanımı sağlanmaya çalışılmıştır...

Popüler Yazılar