Naima

0
Tarihçi, ilk resmi saray vakanüvisi (D. 1655, Halep - Ö. 1716, Palyo Patras / Mora). Asıl adı Mustafa Naim’dir. Doğum ve ölüm...

Lagari Hasan Çelebi

0
Bilgin, mucit.  (D. ? - Ö. ?). Ro­ketle dikey uçuşu başarıyla sonuç­landırmış olan ilk insan, ilk bilgindir. Füzeciliğin atası olan ünlü Türk bilim adamı...

Halil İnalcık

0
Tarihçi. (D. 26 Mayıs 1916 - Ö. 26 Mayıs 1916) Tarih alanında bıraktığı mirasla "Tarihçilerin Kutbu" adıyla bilinir.

Buhari

0
Hadis bilgini (D. 21 Temmuz 810, Buhara / Özbekistan - Ö. 31 Ağustos 869, Semerkant). Tam adı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail...

İbn-i Sina

0
Hekim, astronom, matema­tikçi, hukukçu, ahlak bilimci, filozof, şair.İbn-i Sina 980 yılında Buhara'nın Afşana köyünde dünyaya geldi. Tam...

Gıyaseddin Cemşid

0
Matematik ve astronomi bilgini (D. 1380, Maveraünnehir / Kaş - Ö. 1437, Semerkant). Tam adı Cemşid bin Mes’ud bin Mahmud et-Tabib el Kaşi...

Fergani

0
Matematikçi ve astronom. (D. ?, Fergana - ö. 861). Tam adı Ebu’l Abbas Ahmed b. Muhammed b. Kesir el-Fergani’dir. Abbasiler döneminin önde...

Erzurumlu İbrahim Hakkı

0
Şair, sufi ve bilgin (D. 18 Ma­yıs 1703, Hasankale / Erzurum - Ö. 22 Haziran 1783, Tillo / Siirt). Eser­lerinin bir bölümünü...

Elmalılı Muhammed Hamdi (Yazır)

0
Tefsir bilgini (D. 1878, Elmalı / Antalya - Ö. 27 Mayıs 1942, İs­tanbul). Soyadı yasası çıkınca Yazır soyadını aldı. Aslen Burdur’un Gölhisar...

Buzcani

0
Matematik ve astronomi bilgi­ni, trigonometri biliminin kurucusu (D. 10 Haziran 940, Horasan - Ö. 998, Bağdat) Tam adı Ebu el-Vefa Muhammed b....

Ebu Hanife (İmam-ı Azam)

0
Fıkıh bilgini, Hanefi Mezhebi’nin kurucusu (D. 699, Küfe - Ö. 767, Bağdat). Asıl adı el- Numan b. Sa­bit b. El-Numan Zuta’dır. "Ebu...

Cezeri

0
Mekanik bilgini, sibernetik alanın kurucusu. Tam adı "Ebu'l İzz İsmail b. er-Rezzaz el-Cezeri"dir. Kendisine "zamanın harikası" manasındaki "Bediüzzaman"da denilmektedir. Hayatı hakkındaki...

II. Abdülhamid

0
34. Osmanlı padişahı (D. 12 Eylül 1842, İstanbul -10  Şubat 1918, İstanbul). Sultan Abdülmecid’in Tir-i Müjgân Kadınefendisi’nden olan oğludur. On bir yaşındayken...

Sultan Alparslan

0
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı (D. 20 Ocak 1029 - Ö. 25 Ekim 1072). Horasan Meli­ki Çağrı Bey’in son eşinden doğan oğludur....

II. Bayezid (Bayezid-i Veli)

0
Sekizinci Osmanlı padişahı, (D. 3 Aralık 1447, Dimetoka - Ö. 26 Mayıs 1512, Çorlu). Sofu Bayezid olarak da bilinir.

Selahaddin Eyyubi

0
Eyyubi hanedanının ku­rucusu ve ilk sultanı, haçlılara karşı mücadelesiyle tanınan İslam kahramanı (D. 1138, Tikrît -Ö. 4 Mart 1193, Şam). Tam adı Ebü’l-Muzaffer el-Melikü’n-Nâsır...

Gazneli Mahmud

0
Gazneliler devleti hükümdarı, Hindistan Fatihi (D. 2 Kasım 971, Buhara - Ö 1030, Gazne). Tam adı Yemin el-Devlet Abdülkasım Mahmud ibn Sebük Tigin’dir. Ba­bası Gazneliler...

II. Mahmud

0
Otuzuncu Osmanlı padişa­hı, müzisyen, şair, hattat (D. 20 Temmuz 1785, İstanbul - Ö. 1 Temmuz 1839, İstanbul).IV....