İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

1 Ağustos 2017 1 Yazar: Dijital Dergi

Türk Adının Anlamı

 • Çin kaynaklarında = Miğfer
 • Uygur kaynaklarında = Güç kuvvet
 • İran kaynaklarında = Güzel insan
 • Arap kaynaklarında = Deniz sahilinde oturan adam, terk edilmiş
 • Ziya Gökalp’ e göre = Töreli, türeli kanun ve nizam sahibi
 • Divânu Lügati’t Türk‘te = Olgunluk çağı
 • Vamberey’e göre= Türemek
 • Müller’e göre = Töre, nizam sahibi
 • Dorfer’e göre = Devlete bağlı halk

Türk Dil Kurumu

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
 • Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse

Türk Kelimesinin Geçtiği Kaynaklar

 • Çin
 • Pers (İran)
 • Arap
 • Roma
 • Bizans
 • Hint

Orta Asya’daki İlk Kültür Merkezleri

 • Anav: Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Araştırmalar, bu kültür çevresinde yaşayan insanların yerleşik hayata geçtiklerini ortaya koymuştur.
 • Afanesyevo : Türklerin en eski kültürüdür.  Afanesyevo toplumu , avcı ve savaşçıdır.
 • Androva : Afanesyevo kültürünün gelişmiş halidir. En geniş yayılma alanına sahip olan Orta Asya kültürüdür.
 • Karasuk : Orta Asya Kültür Merkezleri içerisinde demiri ilk işleyen topluluktur. Bu topluluk üzeri çadırla örtülü, dört tekerlekli arabalar kullanmıştır.
 • Keltemir : Balıkçılık ve avcılıkla ilgili kalıntılar bulunmuştur.
 • Tagar : Bölgenin en gelişmiş kültürüdür. İki yüzü keskin hançer, iğne, bilezik, küpe benzeri eşyalar bulunmuştur.

İlk Türk Devletleri

Göç EdenlerGöç Etmeyenler
İskitlerAvrupa (Batı) Hunları
Asya (Büyük) Hun DevletiTürgişler
Ⅰ. Göktürk (Köktürk)Avarlar (juan – juan)
ⅠⅠ.  Göktürk (Kutluk)Peçenekler
UygurlarKırgızlar
 Bulgarlar
 Macarlar
 Hazarlar
 Karluklar
 Kumanlar (Kıpçaklar)
 Uzlar (Oğuzlar)

Sayfalar: 1 2