İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testleri

Başarılar Dileriz… 🙂

Aşağıdakilerden hangisi İskitlerin özellikleri arasında değildir?
Şehname'de "Afrasyab" olarak zikredilen ünlü Türk hükümdarı kimdir?
Bumin Kağan ülkeyi kardeşi .................... ile ikili teşkilata göre yönetmiştir. (Boşluğu doldurunuz)
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'daki ilk kültür merkezlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi İskitlerin özellikleri arasındadır?
Bilinen ilk Türk topluluğu olan İskitlerin kurucusu kimdir?
İskitler ile İran’daki Med’ler arasında uzun yıllar süren savaşlar hangi kaynaklarda konu edilmiştir?
İslamiyet öncesi Türk tarihinde "Kutlu Vatan" olarak anılan yer neresidir?
Türk siyasi birliği ilk kez hangi hükümdar döneminde sağlanmıştır?
Tomris Hatun kimdir?
Yanıtları Kontrol Et