İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testleri (2)

Başarılar Dileriz… 🙂

İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin en eski kültür merkezidir?
Aşağıdaki ilk Türk devletlerinden hangisi göç etmemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir dini benimsememiştir?
Yenisey Yazıtları kime aittir?
Türklerin kullandıkları ilk alfabe; ...... harfli ................. alfabesidir. (Boşlukları doldurunuz)
Türkler hakkında mevcut ilk belge nedir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk devleti değildir?
Bizans ordusunda ücretli askerlik yaparken Malazgirt Savaşı’nda Alparslan’ın ordusuna geçerek savaşın kazanılmasını sağlayan Türk topluluğu hangisidir?
İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili ilklerden hangisi doğrudur?
Yanıtları Kontrol Et