İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti

Devlet (İl) Yönetimi

Kimler Hükümdar Olabilir?

 • Kurultay ( Toy/Kengeş) tarfından seçilen kişi
 • taht mücadelesini kazanan kişi
 • Ölen hükümdarın vasiyeti üzerine tahta geçen kişi

Hükümdarın Kullandığı Ünvanlar

HanHakanKağanTanyu
YabguSanyuİlterişİdikut
ErkimİltebertanhuAy Tengri

Hükümdarlığın Sembolleri

Ok- yaySancak ( Bayrak)Kotuz ( sarguç)
Otağ ( çadır)Nevbet ( davul)Taht ( Örgin)

Hatun (Katun)

 • Kurultaya katılırlar.
 • Hükümdar savaşa veya sefere gittiği zaman tahta vekalet eder ve elçi kabul ederler.
 • Başka ülkelere değerli hediyeler gönderirler.

Kut Anlayışı

 • Gök tanrı tarafından hükümdara verilen yönetme kudretidir.
 • Kan yoluyla geçer. (Oğul, Yeğen, Amca, Kardeş)-(OYAK)

İkili Teşkilat

Batı (Sol)Doğu (Sağ)
Ⅱ. Kağan  (Yabgu)Ⅰ. Kağan (Kağan)
İç işlerinde serbest, dış işlerinde doğuya bağlıdır.Devletin merkezidir. Çadırı doğuya doğru bakar.

Din ve İnanış

Gök Tanrı

 • Tektir, somutlaştırılamaz. (Puta tapma yoktur.)
 • Cennet (uçmağ)  cehennem ( tabu) anlayışı vardır.
 • Kurganlara (mezar)  eşyaları ile birlikte gömülürler.
 • Cenaze törenlerini “yuğ” ağıtlara  ise  “sagu” denir
 • Balbal mezar taşları bulunur.

Şamanizm

 • Din adamlarına şaman, kam,  baksı  denir.
 • Şamanizm büyücülüğe dayanır.

Atalar Kültürü

 • Ataların onları koruduğuna inanırlar.
 • Doğa kuvvetlerine inanma vardır.