İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

1 Ağustos 2017 1 Yazar: Dijital Dergi

DEVLET YÖNETİMİ

Hükümdarlara Verilen Unvanlar

 • Sultan
 • Nasr
 • Şah
 • Kadir
 • Han
 • Padişah
 • İlig
 • Bey
 • Buğra
 • Gazi
 • Erkin
 • Hünkar
 • Hüdavendigar

Hükümdarlık Sembolleri

 • Hutbe okutmak
 • Hilal
 • Menşur( Onay)
 • Tıraz ( elbise/ hediye)
 • Çetr ( şemsiye)
 • Sancak
 • Çadır
 • Asa
 • Nevbet
 • Taht ( Örgün)
 • Tuğra
 • Tuğ
 • Para bastırmak
 • Hilat ( halife tarafından gönderilen tüm hediyeler)

Hakimiyet Anlayışı

 • Türk hakimiyet anlayışı İslamiyet sonrası da devam etmiştir. Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.
 • Memlüklerde her emire hükümdar olma hakkı verilmiştir. Bu durum yönetime birden çok hanedanın gelmesine neden olmuştur.

SARAY

Sarayın Özellikleri

 • Devletin en yüksek makamıdır.
 • Hükümdarın ailesiyle oturduğu yerdir. ( Harem)
 • Devletin idare edildiği yer.(Selamlık)
 • Memurların yetiştirildiği okul. ( Gulamhane/ Enderun)
 • Karahanlılarda  Saray’a KAPLI, Selçuklularda ise DERGAH veya BERGAH denir.

Önemli Saray Görevlileri

 • Ütadüddar:  Saray harcamalarına bakardı.
 • Hacibü’l Hüccab (Ulu Hacip): Hükümdar ile halk ve hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkiyi düzenler. Hacip:  Hükümdar ve vezirden sonra gelen önemli devlet adamlarıdır. 20-25 kişiden oluşur, hükümdar- devlet, devlet-devlet arasındaki ilişkileri düzenler.
 • Abdar – Taştdar: Sultan elini yıkadığı zaman ibrik tutan görevli.
 • Vekil-i Der: Sultan ile vezirin arasında aracıdır.
 • Çeşnigir: Hükümdarın yiyecekleri ile ilgilenir.
 • Silahtar: Silahlardan görevlidir.
 • Hansalar: Saray mutfağına gerekli malzemeyi sağlar.
 • Şarap Dar – İdişçibaşı : Hükümdarın içeceklerini, şerbetlerini  hazırlar.
 • Camedar: Hükümdarın elbisesi ile ilgilenir.
 • Emir’i Alem: Savaşlarda bayrak ve sancağı taşımak ve bunları muhafaza etmekle görevlidir.
 • Emir’i Candar: Sarayı korumakla görevlidir.
 • Emiri Hares: Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandıran görevlidir.
 • Emir’i Ahur: Atların bakımı ile ilgilenen görevli.
 • Bazdar: Sultan’ın doğan, atmaca gibi  kuşlarına bakar.
 • Kapucubaşı: Sarayın günlük hizmetlerinden sorumludur.
 • Emir’i Şikar: Hükümdarın av işlerini düzenleyen görevli.
 • Serhenk- Dürhanş: Hükümdarlar bir yerden bir yere giderken yolunu açan görevlidir.
 • Devaddar: Hükümdarın yazı takımlarını koruyan görevli.
 • Kıssadar: Dilekçeleri hükümdara sunan görevlidir.
 • Emir’i Meclis: Sultan’ın ziyafetlerini hazırlatıp  teşrifatçılık yapan görevlidir.
 • Mutripler: Eğlence meclislerinde çalgı çalıp şarkı söyleyen görevliler.
 • Sakiler: Eğlence meclislerinde sultanı ve davetlilere içecek sunan görevlidir.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7