İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

DEVLET YÖNETİMİ

Hükümdarlara Verilen Ünvanlar

 • Sultan
 • Nasr
 • Şah
 • Kadir
 • Han
 • Padişah
 • İlig
 • Bey
 • Buğra
 • Gazi
 • Erkin
 • Hünkar
 • Hüdavendigar

Hükümdarlık Sembolleri

 • Hutbe okutmak
 • Hilal
 • Menşur( Onay)
 • Tıraz ( elbise/ hediye)
 • Çetr ( şemsiye)
 • Sancak
 • Çadır
 • Asa
 • Nevbet
 • Taht ( Örgün)
 • Tuğra
 • Tuğ
 • Para bastırmak
 • Hilat ( halife tarafından gönderilen tüm hediyeler)

Hakimiyet Anlayışı

 • Türk hakimiyet anlayışı İslamiyet sonrası da devam etmiştir. Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.
 • Memlüklerde her emire hükümdar olma hakkı verilmiştir. Bu durum yönetime birden çok hanedanın gelmesine neden olmuştur.

SARAY

Sarayın Özellikleri

 • Devletin en yüksek makamıdır.
 • Hükümdarın ailesiyle oturduğu yerdir. ( Harem)
 • Devletin idare edildiği yer.( Selamlık)
 • Memurların yetiştirildiği okul. ( Gulamhane/ Enderun)
 • Karahanlılarda  Saray’a KAPLI, Selçuklularda ise DERGAH  veya BERGAH  denir.

Önemli Saray Görevlileri

Ütadüddar:  Saray harcamalarına bakardı.

Hacibü’l Hüccab (Ulu Hacip): Hükümdar ile halk ve hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkiyi düzenler. Hacip:  Hükümdar ve vezirden sonra gelen önemli devlet adamlarıdır. 20-25 kişiden oluşur, hükümdar- devlet, devlet-devlet arasındaki ilişkileri düzenler.

Abdar – Taştdar: Sultan elini yıkadığı zaman ibrik tutan görevli.

Vekil-i Der: Sultan ile vezirin arasında aracıdır.

Çeşnigir: Hükümdarın yiyecekleri ile ilgilenir.

Silahtar: Silahlardan görevlidir.

Hansalar: Saray mutfağına gerekli malzemeyi sağlar.

Şarap Dar – İdişçibaşı : Hükümdarın içeceklerini, şerbetlerini  hazırlar.

Camedar: Hükümdarın elbisesi ile ilgilenir.

Emir’i Alem: Savaşlarda bayrak ve sancağı taşımak ve bunları muhafaza etmekle görevlidir.

Emir’i Candar: Sarayı korumakla görevlidir.

Emiri Hares: Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandıran görevlidir.

Emir’i Ahur: Atların bakımı ile ilgilenen görevli.

Bazdar: Sultan’ın doğan, atmaca gibi  kuşlarına bakar.

Kapucubaşı: Sarayın günlük hizmetlerinden sorumludur.

Emir’i Şikar: Hükümdarın av işlerini düzenleyen görevli.

Serhenk- Dürhanş: Hükümdarlar bir yerden bir yere giderken yolunu açan görevlidir.

Devaddar: Hükümdarın yazı takımlarını koruyan görevli.

Kıssadar: Dilekçeleri hükümdara sunan görevlidir.

Emir’i Meclis: Sultan’ın ziyafetlerini hazırlatıp  teşrifatçılık yapan görevlidir.

Mutripler: Eğlence meclislerinde çalgı çalıp şarkı söyleyen görevliler.

Sakiler: Eğlence meclislerinde sultanı ve davetlilere içecek sunan görevlidir.