“40” İlginç Tarih Bilgisi

Orta Çağ Avrupasında, hayvanlar da suçlarından dolayı yargılanırdı. 824-1845 yılları arasında en az 144 hayvanın yargılandığı ve ölüm cezası aldığı kayıtlara geçmiştir.

Hayvanların Yargılanması Ortaçağ Avrupa 1 | Dijital Dergi

Bir Türk genci olan AN Lushan’ın 755 yılında Çin’de başlattığı “An Lushan Ayaklanması”nda 36 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Bu sayı o dönemdeki dünya nüfusunun 6’da 1’ine denk geliyordu.

An Lushan Ayaklanması İsyan 1 | Dijital Dergi

24 Şubat 1954 yılında İstanbul boğazı buz tutmuş ve insanlar boğazı yürüyerek geçmiştir.

Boğazın Buz Tutması Eski Fotoğraflar | Dijital Dergi

I. İbrahim (Deli İbrahim)’in hareminde cariyelerden birinin bir yabancı ile ilişkisi olduğu dedikodusu yayıldı. Bunun üzerine haremdeki herkes sıkı bir sorgudan geçirildi. Ancak sözü edilen cariye ortaya çıkarılamadı. Bunun üzerinde Deli İbrahim, haremdeki 280 cariyenin tamamını, ayaklarına taş dolu çuvallar bağlayarak Boğaz’ın karanlık sularına attırdı.

Deli İbrahim Cariyelerin Denize Atılması 1 | Dijital Dergi

Avrupa’nın ortaçağ karanlığında 600 bin kadının cadı olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü tahmin edilmektedir.

Cadı Avı Cadı Yakma 1 | Dijital Dergi

Santa Anna adlı Meksikalı bir general kesilen bacağına cenaze töreni düzenlemiştir.

Santa Anna adlı generalin bacağının cenaze töreni | Dijital Dergi

Çin’in kalabalık nüfusunu dizginlemek için getirilen ve 2016 yılına kadar uygulanan tek çocuk politikası nedeniyle binlerce bebek yalnızlığa ve ölüme terk edilmiştir.

Tek Çocuk politikası Çin Komünizm | Dijital Dergi

19. Yüzyılda ortalarına kadar, yapılan takma dişler genellikle ölü askerlerin dişlerinden elde edilirdi.

lü Askerlerden Yapılan takma Diş 1 | Dijital Dergi

1788 yılında Avusturya Ordusu, Osmanlı Devleti ile savaşmak için Karansebes kasabası yakınlarında kamp kurar.  Alem yapan askerler ile devriye gezen askerler arasında arbede çıkar. Bu arbedede işgüzar bir asker “turciii” (Romence:Türk) diye bağırınca tarihin en komik savaşı başlar. Osmanlıların geldiğini düşünen ordu birlikleri önüne gelene ateş eder. Osmanlı Ordusu savaş alanına geldiğinde 10 bin ölüyle karşılaşır ve Karansebeş şehrini ele geçirdi.

Sebeş Savaşı | Dijital Dergi

Samuray geleneklerinde düşmana esir düşmektense ölmek daha onurludur. Çoğumuzun harakiri olarak adlandırdığı bu törenlere ‘seppuku’ adı verilir. Harakiri karnı yarmak anlamında kullanılır.

Sepukku Harakiri | Dijital Dergi

Roma İmparatoru ve Roma tarihinin ünlü hukuk bilgini olan Gaius, atını çok sevmesi nedeniyle senatör yapmıştır.

Atını Senatör Yapan İmparator Roma İmparatorluğu 1 | Dijital Dergi

Demir çağında hüküm sürmüş ve Kelt kavmi olan Britonlar (Britanya adının kaynağı olan kabile) bardak olarak  insan kafataslarını kullanırlardı.

Britonlar 1 | Dijital Dergi

1979 yılında üretilen ilk sabit disk, sadece 5 megabayt (0.005 GB) kapasiteye sahipti.

lk Sabit Disk 1 | Dijital Dergi

En büyük kitlesel insan kurbanı Aztekler tarafından yapılmıştır. 1487’de Mayor Tapınağı’nın açılışında 20 bin kişi sunaklarda kurban edilmiş ve bu iş 4 gün 4 gece sürmüştü.

nsan Kurbanları Aztekler 1 | Dijital Dergi

Maya uygarlığında da insan kurban edilirdi. Kurban edilecek esirin boynuna kutsal olduğuna inanılan pamuk bir ip bağlanırdı. Bu esirin tüm dileği bir yıl boyunca yerine getirilirdi. Bir yılın sonunda vücudu gül yağı ile ovulduktan sonra Ay Tapınağı’nda rahip tarafından kalbi çıkarılırdı.

nsan Kurbanları 1 | Dijital Dergi

1525 – 1826 yılları arasında 12,5 milyon Afrikalı Batı topluluğu tarafından kaçırılmış ve köle olarak satılmıştır.

Afrika Köleleri Köleler | Dijital Dergi

1212 yılında gerçekleştirilen Haçlı Seferlerinde, yaşları 8 ile 14 arasında olan 50 bin çocuk bulunmaktaydı. Bu çocukların çoğu Kudüs’e ulaşamadan öldü veya köle olarak satıldı.

Haçlı Seferleri Savaş 1 | Dijital Dergi

Antik Mısır’da firavun hizmetçileri üzerlerine bal sürerek sinekleri kendi üstlerine çekerlerdi. Bu şekilde sineklerin firavuna musallat olmasını engellerlerdi.

Firavun Mısır Hizmetçiler 1 | Dijital Dergi

Romalılar insan idrarını ağız temizliği için kullanırdı.

Romalılar Ağız Temizliği İçin idrar Kullanırdı | Dijital Dergi

Amerikan İç Savaşı 750 bin kişinin ölümüne neden oldu. Bu sayı o dönemdeki nufüsun kırkta birine eşit

Amerika İç Savaşı | Dijital Dergi

Orta Çağ’da Avrupa’sında bir kadının cadı olup olmadığı sorgulanırken belli deneyler yapılırdı. 

Su Deneyi: Sıcak veya soğuk su kullanılırdı. Kadından kaynayan suya elini sokması istenirdi. Yanan el erken iyileşirse cadı olmadığına geç iyileşirse cadı olduğuna hüküm verilirdi. Soğuk su ile gerçekleştirilen deneyde ise kadının eli kolu bağlanarak suya atılır. Su yüzeyine çıkarsa cadı olduğuna karar verilirdi ve yakılarak infaz edilirdi. Boğulursa suçsuz bulunurdu.

İğne Deneyi: Cadıların, vücutlarında şeytanın – dışarıdan bakıldığında görülmeyen- bir işareti taşıdıklarına inanılırdı ve bu işaretin bulunduğu yer acıya duyarsızdı yani delinmiş olsa da kanamazdı. Doğal olarak cadı kabul edilen kadına kan çıkmayan yer kalıncaya kadar iğne batırılırdı, bir süre sonra acıdan bağırmayan kadının kanı çekilir ve iğne batırılan yerden kan gelmez ve cadılığının ispatı bulunmuş olurdu.

Gözyaşı Deneyi: Cadıların gözyaşına sahip olmadıkları düşüncesi ile kadının ağlaması isteniyordu. Ağlayınca suçsuzluğu ispat edilmiş oluyordu.

Kantar Deneyi: Cadıların ruhlarını şeytana verdikleri için daha hafif oldukları ve böylece uçabildikleri inancı yaygındı. Kadın bir kantarın üstüne çıkarılıp karşı tarafa belirlenen ağırlık konurdu. Hafif gelirse cadı olduğuna, ağır gelirse kantarı büyülemiş olduğuna inanılırdı. Kadın ancak kantara konulan ağırlığa denk geldiğinde masum olduğuna kanaat getirilirdi.

Cadı Testi Ortaçağ Avrupası 1 | Dijital Dergi

Amerika’nın keşfinde yerlilerin nüfusu 12 milyondu aradan geçen 400 yılda bu nüfus 237 bine düşmüştür.

Amerikanın Keşfi Soykırım | Dijital Dergi

Rus çarı I. Petro, kendisini aldatan eşinin sevgilisinin kellesini alkol dolu kaba koyarak eşinin odasına koydurmuştur.

Rus Çarı 1. Petro | Dijital Dergi

Tarihin en büyük komutanı olarak bilinen Moğol İmparatoru Cengiz Han, 40 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. Bu sayı o dönemdeki dünya nüfusunun yüzde 11’idir.

Cengiz Han 1 | Dijital Dergi

Kont Drakula namıdiğer Kazıklı Voyvoda’nın 20 bin kişiyi kazığa geçirterek öldürmüştür.

Kazıklı Voyvoda 1 | Dijital Dergi

Romalılarda ailenin reisi olan erkek ailede dilediği kişiyi öldürebilirdi.

Roma Aile Yapısı Roma | Dijital Dergi

Dünyanın en kısa savaşı İngiliz-Zanzibar savaşıdır. İngiliz sömürge toprağı olan Zanzibar’ın yeni sultan Khalid bin Barghash İngilizlere kafa tutunca İngiliz gemileri Zanzibar’a savaş açar. 5 gemi ile sahile yanaşan İngiliz ordusu 38 dakikada Zanzibar’ın birliklerini yok eder.

ngiltere Zanzibar Savaşı 1 | Dijital Dergi

Hollanda ve Sicilya arasındaki savaş 665 yıl sürmüştür. 1986 yılında sona eren savaşta hiç kimse ölmemiştir.

Hollanda Sicilya Savaşı Savaş 1 | Dijital Dergi

Ford, dünyada otomobil üretimine ilk adım atan şirketler arasındadır. 1916 yılında dünya üzerindeki araçların %55’i ford’a aitti ve araçların maliyeti 270 dolardı. 

Ford Fordun İlk Arabası 1 | Dijital Dergi

7. Yüzyıl Meksika yerlileri Toltecler, düşmanlarını öldürmemek için savaşa tahta kılıçlarla gitmişlerdir.

Toltecler | Dijital Dergi

Amerika tarihinde yabancı dille yazılmış tek anlaşma vardır. Bu anlaşmanın dili de Türkçe’dir.

Amerika Türkçe Antlaşma | Dijital Dergi

Tarihin en ünlü kadını Kleopatra dokuz dil biliyordu.

Kleopatra 1 | Dijital Dergi

Apollo 11 dünyaya iniş yaptığında 20 saniyelik yakıtı kalmıştı.

Apollo | Dijital Dergi

Bilinen ilk kilise Hatay’da bulunan Senpiyer Kilisesi’dir.

Senpiyer Kilisesi | Dijital Dergi

İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.

Babiller | Dijital Dergi

Dört işlemi ilk kez Sümer’ler bulmuştur.

Sümerler | Dijital Dergi

Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.

Akadlar | Dijital Dergi

Kanuni Sultan Süleyman’ın büyük bir ağaç sevgisi vardı. Avrupa’ya yaptığı seferlerden birinde bir yeniçerinin bir armut ağacının dalını kırdığını görünce yeniçerinin kendi yayının kirişi ile bu ağaca asılmasını emrettiği söylenir.

Kanuni Sultan Süleyman | Dijital Dergi

Cengiz Han, tarihler 1221 yılını gösterirken Nişabur kentinde 1 saat içinde 1.748.000 kişiyi kılıçtan geçirmiştir.

Cengiz Han | Dijital Dergi