No menu items!

İbrahim Gülşeni

Tavsiye Yazılar

Hayatı

Divan şairi olan Gülşeni’nin doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1454 yılında Diyarbakır’da doğduğu rivayet edilmektedir. Halvetiliğin Gülşeni kolu kurucusu olan İbrahim Gülşeni, amcası Seyyid Ali’nin hima­yesinde büyüdü. Sonra Tebriz’e giderek İslami ilimler eğitimi gördü. Halveti şeyhlerinden Seyyid Yahya Şirvani’nin halifesi Aydınlı Dede Ömer Ruşeni ile tanışıp ona intisap etti. Tebriz’de Sultan Yakub’un kendisi için yaptırdığı zaviyede, kendi adına sistemleştirdiği Gülşeni tarikatını yaydı.

Tebriz’de Gülşeni tarikatını yayarken, bölge­de huzurun kalmaması üzerine tek­rar Diyarbakır’a döndü. Kanuni’nin daveti üzerine bir ara İstanbul’a gittiyse de (1528), çok geçmeden tekrar Mısır’a gitti. İstanbul’da ünlü Osmanlı Şeyhülislamı İbn-i Kemal ile dostluk ve arkadaşlık kurdu. Mısır’da ilim ve irşatla meşgul oldu. Zaviyesinde irşat görevini sürdür­dü ve burada 24 Nisan 1534 yılında bir veba salgınında vefat etti. Türbesi Diyarbakır’dadır. Mevlana ve Yunus etkisinde Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler yazdı. Bu üç dilde birer Divan’ı, Manevi, Razname ve Kenzü’l-Cevahir adlı mesnevileri bulunmaktadır.

Eserleri

 • Mesnevi (Mevlana Celaleddin’in Mesnevi’sine nazire)
 • Farsça Divan
 • Arapça Divan
 • Türkçe Divan (24 bin­den fazla beyit)
 • Razname
 • Kenzü’l- Cevahir (Farsça)
 • Kaside-i Taiyye Naziresi (İbn-i Farız’a)
 • Simurgname
 • Çobanname
 • Risaletü’l-Edvar
 • Tahkikat-ı Gülşeni
 • Pendname

Kaynakça

 • IŞIK, İhsan. Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi. C. 4, s. 222). Ankara: Elvan Yayınları, 2013.
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.
Önceki İçerikÖzdemir Asaf
Sonraki İçerikSüleyman Çelebi
Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...

Benzer İçerikler