Hekimoğlu İsmail

Hayatı

Gazeteci-yazar. 12 Ekim 1932, Erzincan doğumlu. Asıl Adı Ömer Okçu olmasına rağmen dedesinin adı olan Hekimoğlu İsmail adını kullandı. Fahri Kazankaya, Yıldırım Dere, Veli Karabey, Suat Dülger, Haluk Tunç ve Abdullah Çusukcu imzalarını da kullandı. İlk ve ortaöğrenimi Erzincan’da tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek iki yıllık Zırhlı Birlikler Okulu’nu bitirdi. 1952’de tank ast­subayı olarak Kara Kuvvetleri’nde göreve başladı. 1960’ta füzeci olarak Hava Kuvvetleri’ne atandı. Amerika’ya altı aylık elektronik eği­timine gönderildi ve füzeler üzerine uzmanlaştı. Sonrasında da birçok defa Amerika ve Avrupa’da eğitim­lere katıldı.

İlk defa 1957’de gördüğü Kur’an’ın yanında, İngilizce, Arap­ça ve Osmanlı Türkçesi’ni de kendi çabasıyla öğrendi. Din ile ilgilen­meye başladıktan sonra eserle­rinden yaralandığı Said Nursi ile bizzat tanışmak için Emirdağ’a gitti ve Said Nursi’nin öğrencileri arasına katıldı. Yazı hayatına 1967’de İttihat gazetesinde yayımlanan yazılarıyla başlayan Hekimoğlu İsmail; Yeni Asya (1969- 74) ve Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1975’te Sur dergi­sini çıkarttı. Kendini gizlemek ve yazılarını korumak için Hekimoğlu İsmail başta olmak üzere çeşitli müstear isimler kullandı. Kitap ve gazetelerde yayımlanan yazıları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 163. ve 159. maddesinden birkaç defa yargılandı ve hüküm giydi.

Hekimoğlu İsmail ismiyle ta­nınmasını sağlayan Minyeli Abdul­lah adlı ünlü romanı kitap halinde yayımlanmadan önce 1967’de İttihad gazetesinde tefrika edildi. Bu roman, 1986 yılında toplatıldı, son­rasında serbest bırakıldı. 1980’lerin sonlarında Yücel Çakmaklı tarafından aynı isimle sinemaya aktarılan roman, İslami kesimde “Hidayet Romanları” da denilen bir akımın başlamasına ve bu ke­simde romanın yaygınlaşmasına neden oldu.

1988’den itibaren ga­zetelerde köşe yazarlığı yaptı. Son yıllarda roman çalışmaları yerine deneme türünde kitaplara yöneldi. Yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce kon­ferans verdi. Harran Üniversitesince kendisine fahri edebiyat doktoru un­vanı verildi. “Ölüm Yokluk mudur?” ve “Neye Nasıl İnanırım” adlı kitapları Almanca, İngilizce ve Bulgarcaya çevrildi.

Minyeli Abdullah romanı edebi değeri bakımından edebiyat eleş­tirmenlerince tartışılan Hekimoğlu İsmail, “Şimdi ben dünyayı görmü­şüm. Bir Çin’e gitmedim. Grönland Adası’na bile gittim. Sıcak sular fışkırıyor, buzların arasından. Avrupa’yı Avrupa yapan, roman­lardır. Müslümanların romanları ol­saydı, bu kötü hallere düşmezlerdi; çünkü romanda her şeyi söylersin, diğer kitaplarda söyleyemezsin. Ben dünyanın en büyük romancıların­dan biriyim. Kitlelere tesir etmişim. İnsanları sürüklemişim peşimden. İnsanları ağlatmış, güldürmüşüm. Bir nesli ayağa kaldırmışım. Min­yeli Abdullah bir lokomotiftir. Minyeli Abdullah’tan sonra, yüzlerce roman yazıldı. Ama tutturamadılar tabii. Neden tutturamadılar? Geldim, gittim demekle roman olmaz. Ben roman yazarken, oturup ağlıyorum. Ağlıyorum hüngür hüngür. Gözyaşlarım kâğıda dökülüyor.” sözleriyle roman türü ve kendi roman yazarlığı hakkındaki görüşlerini ifade eder.

Eserleri

Roman

 • Minyeli Abdullah (1967)
 • Maznun (1970, 14 bas. 1988)
 • Sibel (2000)
 • Bir Deliyle Evlendim (2001)
 • Firavun’un Öldürmediği Musa’dır (2001)

Deneme-İnceleme

 • Dü­şünceler (1971)
 • Yapraklar (1971)
 • Yokuş (1974)
 • Tefekkür (1975)
 • Müslüman ve Para (1976)
 • İlimler ve Yorumlar (1976)
 • Osmanlıca Lügat (1978)
 • Ölüm Yokluk mudur? (1984)
 • Ben Bir Müslümanım (1984)
 • Derdimi Seviyorum (5 cilt, A. Erkan Kavaklı ile, 1985)
 • Bir Millet Uyanıyor (1989)
 • Suriye Bu Hale Nasıl Düştü?
 • Rusya’daki Müslümanlar Komünist­lerin Esaretine Nasıl Düştü?
 • Son­suza Yürüyüş (1994)
 • Mum (1996)
 • İyiliğin Kaynağı (1999)
 • Güneşi Ara­yan Adam (1999)
 • 100 Soruda Bediüzzaman Said Nursi (1999)
 • İnsan Bu (1999)
 • Hayata Düşülen Dipnot­lar (1999)
 • Mehmet Akif’e Göre Dün Bugün Yarın (1999)
 • Sevdalı Şiirler (derleme, 1999)
 • Vecizeler (2000)
 • Hizmet ve Şahsiyet (2002)
 • Akıl ve Gerçek (2002)
 • Mecnun Gezenin Leyla’sı (2003)
 • İyi Günde Kötü Günde Evlilik (2003)
 • Kalbin Ayağıyla Yürümek (2003)

Hikaye

 • Menan Cinleri (1990)

Çocuk Kitapları

 • Her Şey Allah’ı Anlatıyor (2004)
 • Bitkilerin Renkli Dünyası (2004)
 • Vücudumuz ve Biz (2004)
 • Mevsimler ve Dünyamız (2004)
 • Su Altına Yolculuk (2004)
 • Hayvanların Renkli Dünyası (2004)

Kaynakça

IŞIK, İhsan. Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi. C. 4, s. 211). Ankara: Elvan Yayınları, 2013.