Arşiv

Vezin

0
Nazımda hecelerin düzenli biçimde sıralanması esasına dayanan söz ölçüsü. Türk edebiyatında kullanılan vezinler hece ve aruzdur. Hece vezni, Türkçe'nin yapısına en uygun olanıdır. Müslümanlık'tan...