Ana Sayfa 2020

Arşiv

Vacip

0
Sözlükte "lazım, gerekli, lüzumlu" anlamına gelen vacip, bir fıkıh kavramı olarak, yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen fiildir. Fakihlerin çoğunluğuna göre farz ile vacip...