Arşiv

Ulufeciler

0
Osmanlı Devleti'nde kapıkulu atlılarının üçüncü ve dördüncü bölüklerine verilen ad. Bunlara "Orta Bölükler" de denirdi. "Sağ Ulufeciler" ve "Sol Ulufeciler" olarak ikiye ayrılırlardı. Bu...