Arşiv

Tevrat

0
Sözlükte "kanun, talim ve şeriat" anlamına gelen Tevrat, ıstılahta, Yüce Allah'ın vahiy yoluyla Hz. Musa'ya, kavmine tebliğ etmesi için indirdiği kitabın adıdır. Kur'an-ı Kerim...