Arşiv

Tevhid

0
Sözlükte "bir şeyin olduğuna hükmetmek ve onun böyle olduğunu bilmek" anlamına gelen tevhid, ıstılahta ise Allah'ın zatını bütün tasavvurlardan, zihinlerdeki hayal ve evhamdan tecrit...