Arşiv

Terkibibent

0
Divan şiirinde bentlerden oluşan bir nazım biçimi. Bentlerin kafiyeleri değişiktir. Her bentin sonunda aynı kafiyeden bir beyit bulunur. Bentler, ya gazel biçiminde ya da...