Arşiv

Sufi

0
Sözlükte "yün ve aba giyen" anlamına gelen sufi, tasavvufta, gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, Hak ile baki; zahirde halk ile, batında Hak...