Arşiv

Sıkıyönetim

0
Ciddi bir ulusal tehlike (savaş hali, ayaklanma olması, Anayasa'nın tanıdığı demokratik düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri vb)...