Arşiv

Settar (Setir)

0
Bir şeyi örtmek, gizlemek anlamındaki "s-t-r" kökünden türeyen setir; iffetli, örten ve gizleyen demektir. Allah'ın sıfatı olarak bir hadiste geçmiştir. "Allah, halimdir, settardır. Hayayı...