Arşiv

Mabeyn

0
Osmanlı Saraylarında harem ile selamlık arasında bulunan yer. Mabeyn'de padişaha yakın olanlar görevlendirilirdi. II. Abdülhamid zamanında, devlet işleri Bab-ı Ali'den çok Mabeyn'den yürütülürdü. Bu...