Arşiv

Bilanço

0
Bir kuruluşun mali durumunun özeti. Aktif kısmında işletmenin sahip olduğu tüm değerler (mal varlığı ve alacaklar); pasif kısımda ise işletmenin tüm sorumlulukları (sermayesi, rezervleri...