Arşiv

Amonyak

0
Nedir? Amonyak (NH3), azot ve hidrojenden oluşan renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Adı Mısır tanrısı Amon'dan gelir. Sulu çözeltisi de aynı adla anılır. 1774'de İngiliz...