Arşiv

Açık Oturum

0
Geniş halk kitlelerini ilgilendiren konularda, tanınmış kimselerin veya o konudaki yetkililerin ve otoritelerin, aralarından birini başkan seçerek, onun yönetiminde bir meseleyi enine-boyuna ortaya koymaları, kamuoyu önünde tartışmalarıdır.