Arşiv

Akadlar

Akadlar

0
M.Ö. 4000 yılında Arap Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya gelip yerleşen Sami kökenli topluluk. Kral Sargon Sümerliler'i yenerek Fırat Nehri boylarında Akadları kurmuştu. Tarihteki ilk düzenli orduya...

Akıncılar

0
Osmanlı Devleti'nin hafif atlı askerleri.Osman Gazi döneminde Köse Mihal tarafından geliştirildiği rivayet edilir. Osmanlı Beyliğinin gelişip devlet olmasında çok etkin rol oynadılar. Osmanlı Devleti...
Akkoyunlular

Akkoyunlu Devleti

0
Kara Yülük Osman Bey tarafından kurulan Akkoyunlular, Oğuzlar'ın Üçok kolunun Bayındır boyuna mensuptur. Bu nedenle bazı tarihi kaynaklarda Bayındır ve Bayındırlı adları ile de...

Alemdar Vakası

0
Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın ölümüyle sonuçlanan yeniçeri ayaklanması (16 Kasım 1808).Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın düşmanlarıyla IV. Mustafa'nın yandaşları, Yeniçerileri sadrazama karşı kışkırttılar. Alemdar'la yakınlarını...
Altı Gün Savaşı

Altı Gün Savaşı

0
5 Haziran 1967'de İsrail ile Arap İttifakı (Mısır, Suriye, Ürdün) arasında başlayan ve 6 gün süren savaş. Savaşın nedenlerinden biri Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın...