Arşiv

Akıncılar

0
Osmanlı Devleti'nin hafif atlı askerleri.Osman Gazi döneminde Köse Mihal tarafından geliştirildiği rivayet edilir. Osmanlı Beyliğinin gelişip devlet olmasında çok etkin rol oynadılar. Osmanlı Devleti...

Alemdar Vakası

0
Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın ölümüyle sonuçlanan yeniçeri ayaklanması (16 Kasım 1808).Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın düşmanlarıyla IV. Mustafa'nın yandaşları, Yeniçerileri sadrazama karşı kışkırttılar. Alemdar'la yakınlarını...

Kütahya Antlaşması

0
Osmanlı Devleti'yle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanan antlaşma (1833).Osmanlı Devleti, Mora'da Yunanlılar tarafından çıkarılan isyanı bastırmak adına Mısır Valisi Mehmet Ali...

Lağımcı Ocağı

0
Osmanlı ordusunda, kale kuşatmaları sırasında toprağın altından tünel açıp bunları barutla doldurmak ve ateşleyerek kale duvarları ile surları çökertmekle görevli askeri birlik. (Düşman kalesine...

Lala

0
Kendilerine Osmanlı şehzadelerini her konuda eğitme görevi verilen özel öğretmenler. Valilik yapan şehzadelere devlet işlerinde yardım etmek, yol göstermek ve onları yetiştirmek üzere yanlarına...