Arşiv

Addison Hastalığı

0
İlk kez hekim Thomas Addison (1793 - 1860) tarafından tanımlanan hastalık. Böbreküstü bezi kabuk bölümünde steroid yapımının durması ile ortaya çıkar. Bu hastalık derinin...

Adem-i Merkeziyetçilik (Decentralism)

0
Merkeze bağlı olmama halidir. Merkeze ait genel hizmetlerden bir kısmını merkeze karşı bir derece bağımsız fakat merkez denetimi altında mahalli idarelere bırakan sistemin adıdır.Adem-i...

Adrenalin

0
Miktarı kendinden daha az olan noradrenalin ile birlikte böbrek üstü bezi tarafından salgılanan bir hormon. Bu hormonlar stres-zorlanma yüzünden kan basıncının yükselmesine, kalp atım...

Agnostizm (Bilinemezcilik)

0
İlk defa ünlü İngiliz araştırmacı T.H. Huxley tarafından kullanılan bu terim, insanların Tanrı hakkında hiçbir şeyi bilemeyeceklerini, ancak maddi şeyler hakkında nitelemelerde bulunabileceğini öne...

Altrüizm (Özgecilik)

0
1830 yılında August Comte tarafından ortaya atılan doktrindir. Başkalarının iyiliği ile herhangi bir çıkar gözetmeksizin ilgilenmeye verilen addır. Eşanlamlısı özgecilik, karşıtı egoizm (bencillik)'dir.Sosyobiyologlar, bu...